Empedokles

Empedokles

Czytaj Dalej

Empedokles z Akragas

Chociaż głównym zarzutem Empedoklesa wobec Parmenidesa jest to, żeeleata, pragnąc przedstawić generalną odpowiedź i wytłumaczyć zagadkę świata,porywa się na zadanie przekraczające jego siły, to sam Empedokles stawia sobie nie mniej ambitny cel.

EMPEDOKLES

W rozwoju filozofii greckiej Empedokles zajmuje w paru punktach miejsce zwrotne. Poza tym Empedokles, który miał temperament raczej uczonego przy­rodnika niż metafizyka, pozostawił szereg cennych pomysłów z dziedziny chemii, biologii i psychologii fizjologicznej.

EMPEDOKLES z Akragas (ok. 493 p.n.e. - ok. 435 p.n.e.)

Wersja czwarta, znana z listu Telaugesa do Filolaosa, głosi, iżEmpedokles ze starości rzucił się do morza (miał niecałe sześćdziesiąt lat).

EMPEDOKLES

ur. ok. 492 prz.Chr. w Agrigento (gr. Akragas, na Sycylii), zm. ok. 432 prz.Chr. prawdopodobnie na wygnaniu na Peloponezie, filozof, lekarz, polityk, poeta i mówca.

Wg E. rzeczywistość tworzą 4 zasady bierne, zw. korzeniami wszechrzeczy (Jub żywiołami, elementami, pierwiastkami), i 2 zasady czynne; zasadami...