Emigranci

Czytaj Dalej

Emigranci w Ameryce Północnej

1917), beatyfikowana w 1946 roku i ogłoszona patronką emigrantóww 1950 roku, założyła zgromadzenie misjonarek Najświętszego Serca Jezusa, które zajęło się wNowym Jorku (od 1881), potem w innych miastach opieką nad włoskimi emigrantami.

Dramat polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach.  

Do takich emigrantów należeli m. Przedwczesna śmierć tego oryginalnego pisarza wyraża najlepiej dramat polskich emigrantów, ich częsta niemożliwość życia w warunkach poza krajem.

Wielka Emigracja - Dlaczego tak wielu Polaków wybrało los emigranta?

Niektórzy z emigrantów nie mieliby do czego wracać, gdyż władze carskie skonfiskowały majątki. Emigrantów jednak w wielu krajach przyjmowano entuzjastyczne. Znaczna część emigrantów starała się stworzyć sobie lepsze warunki bytowe.

AMNESTIA DLA EMIGRANTÓW

Wielu z tych emigrantów przeszło teraz na stronę Bonapartego i nawet służyło w armii.

EMIGRANCI

Emigracyjne formacje zbrojne: Armee de Conde, Bcon-Legion, Loyal-Emigrants.

LAMBERT Charles (Karl Osipowicz) (1772 - 1843), emigrant franc., gen. ros.

Opuścił Francję w początkach Rewolucji i schronił się w Rosji. Wstąpił wtedy do kinbumskiego p. dragonów i brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego. Za szturm Pragi nagrodzony Krzyżem Św. Jerzego i stopniem ppłk.

W 1796 na czele p. kozaków walczył na Kaukazie i w Persji. 1799...

LANGERON, właśc. Andrault Louis-Alexandre, hr. de (13 I 1763 - 4 VII 1831), emigrant franc., gen. ros.

Ur. w Paryżu. Uczestnik amer. wojny o niepodległość. W początkach Rewolucji emigrował do Rosji, od 1790 w armii ros. jako płk syberyjskiego p. grenadierów. W 1790 w Mołdawii brał udział w szturmie Izmaiła pod rozkazami Su-worowa. 1792-1794 w rojalistycznych oddziałach franc., bił się na terenie...

LOYAL-EMIGRANTS, p. złożony z franc. emigrantów-rojalistów na służbie ang.

W 1794 liczył 2 bat. (1264 ludzi), złożone niemal wyłącznie ze szlachty. Miał komp. weteranów w wieku 65-75 lat. Uczestniczył w wyprawie na płw. Quiberon, gdzie został rozbity. Rozwiązano go w 1802.

SAINT-PRIEST Emmanuel, hr. de (6 V 1776 - 29 III 1814), emigrant franc., gen. ros.

Ur. w Konstantynopolu. W początkach Rewolucji wyjechał do Rosji i w 1793 rozpoczął tam służbę jako por. art. 1801 był już płk. w siemionowskim p. gwardii. 1805 w bitwie pod Austerlitz dowodził bat. jegier-skiego p. gwardii. 1806 objął dow. siemionowskie-go p. gwardii.

Brał udział w wojnie z...

STRZELCY BRYTYJSCY (Chasseurs Britanniques), formacja armii ang., złożona z franc. emigrantów-rojalistów i dezerterów

Utworzona 1801, brała udział w walkach na Płw. Iberyjskim. Służyło w niej wielu Polaków, Włochów i Szwajcarów, rekrutujących się z jeńców wojennych.

Ofic. byli jednak franc. rojaliści. Formacja ta biła się dzielnie pod Fuentes de Onoro, ale podczas szturmu Badajoz porzuciła drabiny i uciekła z...