Embargo

Czytaj Dalej

Embargo

Często celem embargo jest chęć wyrządzenia szkody materialnej dla pewnego kraju. Lecz samo słowo "Embargo" pochodzi z języka hiszpańskiego, oznacza zakaz. Embargo na sprzedaż broni-dotyczy zakazu na eksport lub import broni.