Elżbieta I

Czytaj Dalej

Królowa Elżbieta I

Królowa angielska, Elżbieta I udowodniła ponad wszelką wątpliwość, ze kobieta może rządzić krajem równie dobrze jak mężczyzna. Podczas swojego długiego panowaniay przeprowadziła swój kraj przez wiele trudnych chwil i potrafiła skutecznie oprzeć się potędze Hiszpanii.

Elżbieta, często zwana...

Elżbieta Austriaczka

 

- pierwsza żona Zygmunta Augusta

Elżbieta była córką Anny Jagiellonki (córki Władysława Jagiellończyka) i Ferdynanda I Habsburga. Urodziła się w 1526 roku. Prawie od kolebki przeznaczono ją na królową Polski i wielką księżną litewską. Niechęć Bony do tego związku opóźniła sprawę, a...

Święta Elżbieta Portugalska

Św. Elżbieta Portugalska, królowa. Urodziła się w Saragossie w 1271 r. Była córką Piotra III, króla Aragonii,i Konstancji, królewny Sycylii. Jej ciotką była św. Elżbieta Węgierska. Kiedy miała 12 lat, wydanoją za Dionizego, króla Portugalii. Miała z nim dwoje dzieci: Konstancję i Alfonsa...

Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej. Elżbieta Catez urodziła się 18 lipca 1880 r. w Avor niedalekoBourges, gdzie stacjonował oddział, w którym jej ojciec był kapitanem. Kiedy miała 7 lat, zmarł jej ojciec.Matka wychowywała ją dość surowo. O jej życiu zadecydowały fakty związane z...

ELŻBIETA

Jedno z najczęstszych imion do poł. XIX w., gr. El(e)isabet(h)'z hebr. Eliszeba' - dosł. 'Bóg jest przysięgą; poświęcona Bogu'; np. Elżbieta-Ryksa, 1288-1335, królowa czeska i polska, córka króla pol. Przemysława II i Ryksy, żona Wacława II, króla czes. i pol., później Rudolfa Habsburga; Elżbieta, ok...

Święta Elżbieta Anna Seton

Św. Elżbieta Anna Seton, wdowa. Urodziła się w roku 1774 w zamożnej i szanowanej rodzinie należącejprawdopodobnie do episkopalnego kościoła Świętej Trójcy w Nowym Jorku. Była wierną i gorącą zwolenniczkątego kościoła, aż do nawrócenia się na wiarę katolicką. W roku 1794 wyszła za mąż za...

Święta Elżbieta

Św. Elżbieta (+ I w) żona Zachariasza i matka Jana Chrzciciela (Łk 1,5-80). Według Ewangelii św. Łukaszapochodziła z rodu Arona. Uchodząca za bezpłodną, mimo podeszłego wieku urodziła syna. Jej brzemienność- przedstawiona w kontekście zwiastowania NMP - miała być dowodem, “że dla Boga nie manic...

Święta Elżbieta Węgierska

Św. Elżbieta Węgierska, królowa (1207 - 1231). Córka Andrzeja II króla Węgier. Mając 14 lat poślubiłalandgrafa Turyngii, Ludwika IV. Z małżeństwa urodziło się troje dzieci. Mąż zmarł podczas wyprawykrzyżowej. Elżbieta, zgodnie z frankońskim prawem spadkowym opuściwszy Wartburg, zamieszkała...

ELŻBIETA I TUDOR

1533-1603, Córka Henryka VIII i Anny Boleyn, królowa Anglii od 1558, uznana w 1536 za dziecko nieprawe przez sąd kontrolowany przez króla; parlament w 1544 przywrócił jej następstwo tronu (po Edwardzie i Marii).

W 1558, gdy wstępowała na tron, walki religijne, olbrzymie zadłużenie państwa, klęski...

ELŻBIETA GRANOWSKA

ok. 1372-1420, Królowa polska od 1417, trzecia żona Władysława Jagiełły; poddanka króla, córka wojewody sandomierskiego Ottona z Pilcy, porwana ojcu przez Wisława Czambora, rycerza morawskiego.

Po pewnym czasie zapłonął do niej gwałtowaną miłością inny rycerz morawski, Jenczyk Jenczykowicz z rodu...

BOŚNIACKA ELŻBIETA (ELIZA), z RULIKOWSKICH

BOŚNIACKA ELŻBIETA (ELIZA), z RULIKOWSKICH,1 v. TUSZOWSKA, pseud. Julian Moers z Poradowa, ur.1837 w Rebedajłówce (Kijowszczyzna), zm. 22 VI 1904 w SanGiuliano (Włochy), dramatopisarka, poetka. Od 1871 mieszkaławe Włoszech, gdzie przyjaźniła się z T. Lenartowiczem.Napisała kilkanaście dramatów z dziejów...

CZARTORYSKA IZABELA (ELŻBIETA), z FLEMINGÓW

CZARTORYSKA IZABELA (ELŻBIETA), z FLEMINGÓW ,księżna, ur. 3 III 1746 w Warszawie, zm. 17 VI1835 w Wysocku(Galicja), żona (od 1761) A d a m a Kazimierza, matka A d a m aJerzego i M. Wirtemberskiej, inspiratorka i organizatorkażycia kult., pisarka dla ludu. Powierzchowne wykształceniedomowe uzupełniła...

DRUŻBACKA ELŻBIETA, z KOWALSKICH

DRUŻBACKA ELŻBIETA, z KOWALSKICH, ur. ok. 1698-99, zm. 14 III 1765 w Tarnowie, poetka i tłumaczka. Pochodziłaprawdop. z Wielkopolski. Przed 1721 poślubiła KazimierzaD., skarbnika żydaczowskiego, gospodarując wraz z nim i pojego wczesnej śmierci w dzierżawionych od SieniawskichCieplicach i Rzemieniu...

JARACZEWSKA ELŻBIETA, z KRASIŃSKICH

JARACZEWSKA ELŻBIETA, z KRASIŃSKICH, ur. 10 I 1791 w Warszawie, zm. 28 IX 1832 w Krakowie, powieściopisarka. Córka ostatniego oboźnego kor., poślubiła 1815 gen. napoleońskiego i osiadła w rodzinnych dobrach Borowica w Lubelskiem; prowadziła działalność filantropijną i oświat, wśród chłopów...

Św. ELŻBIETA

Wg Biblii córka Aarona, żona kapłana Zachariasza. Archanioł Gabriel obwieścił mu, że Elżbieta, choć bezpłodna i wiekowa, urodzi mu syna imieniem Jan (Chrzciciel). Jej gł. znaczenie liturgiczne i artystyczne mieści się w scenie Nawiedzenia jej przez Marię; Łuk., 1, 5-22, 39-56.

ELŻBIETA HABSBURŻANKA

1526-45, Córka arcyksięcia austr. Ferdynanda i Anny, ostatniej królowej Czech i Węgier z dynastii Jagiellonów, pierwsza żona Zygmunta Augusta od 1543.

Znienawidzona przez Bonę, zagubiona w obcym środowisku, a przy tym chora na padaczkę (co Bona starała się wykorzystać do unieważnienia małżeństwa...

Św. ELŻBIETA Z TURYNGII

a. Węgierska, 1207-31, Córka Andrzeja II, króla węg., małżonka landgrafa Turyngii, Ludwika IV, spowinowacona z Piastami, zwana matką ubogich. Cud Róż. Wg legendy (wiązanej też z postaciami innych świętych) Elżbieta, wbrew zakazowi męża, czynnie wspomagała ubogich i bezdomnych poddanych.

Pewnego razu...

ZIENTARA-MALEWSKA MARIA, pseud. Elżbieta Rafalska

ZIENTARA-MALEWSKA MARIA, pseud. Elżbieta Rafalska, ur. 4 IX 1894 w Brąswałdzie pod Olsztynem, warm. poetka i prozaik, działaczka społeczno-oświatowa. Była uczennicą W. Barczewskiego, późniejszego mecenasa i krytyka jej twórczości. W1921-23 pracowała w redakcji „Gazety Olsztyńskiej". Po studiach...

SZEMPLIŃSKA-SOBOLEWSKA ELŻBIETA

SZEMPLIŃSKA-SOBOLEWSKA ELŻBIETA, ur. 29 IV 1910 w Warszawie, poetka, powieściopisarka. Studiowała prawo na UW. W 1939-41 we Lwowie, red. „Almanachu Lit.", współpracowniczka —» „Nowych Widnokręgów", od 1941 w głębi ZSRR. Po powrocie, od 1946 na placówce dypl. w Luksemburgu, pozostała na Zachodzie do 1962...

SIENIAWSKA Elżbieta z Lubomirskich

Żona wojewody bełskiego, od 1702 hetmana wielkiego koronnego, znana piękność, najwybitniejsza zapewne Polka 1. poł. XVIII w., mecenas sztuki, fundatorka a. inicjatorka ponad dwudziestu prac restauracyjnych w pałacach i kościołach, fundatorka kościoła wizytek w Warszawie, kościoła w Powsinie...