NIZINY, powieść społ. E. Orzeszkowej

NIZINY, powieść społ. E. Orzeszkowej, prwdr. w „Kraju" 1884, wyd. os. w Warszawie 1885, z ilustr. M.E. Andriollego. Akcja toczy się w 19 lat po upadku powstania styczniowego na wsi białorus. w Grodzieńszczyźnie. Pisarka nazwała powieść „książeczką o pokątnych doradcach". Gł. postacią jest...

RODZINA BROCHWICZÓW, powieść E. Orzeszkowej

Orzeszkowa nawiązuje w powieści do sprawy wychowania kobiet, ukazując z jednej strony ogłupiające wychowanie Żańci Brochwiczówny szkodliwość kastowych przesądów arystokracji, z drugiej -pozytywną postać Anny Siecińskiej, wyznającej program użyteczności społecznej.

WIDMA, opowiadanie E. Orzeszkowej

Amoralnego kabotyna Ryżyńskiego przedstawiła Orzeszkowa w sposób przypominający nihilistów z Ojców i dzieci Turgieniewa i uczyniła go rzecznikiem teorii społ.

Z RÓŻNYCH SFER. Nowele i obrazki, zbiór nowel E. Orzeszkowej

Z RÓŻNYCH SFER. Nowele i obrazki, zbiór nowel E. Orzeszkowej: S.I., wyd. w Warszawie 1879, t. 1-2, dedykowana J.I. Kraszewskiemu, zawiera utwory ogł. w czasopismach 1875-78, S. nowa, t.3, wyd. we Lwowie 1882 - utwory ogł. 1877-81. W t.1, tworzącym spoisty cykl Z opowiadań prawnika, mieszczą się utwory:...

BONAPARTE Eliza (3 I 1777 - 7 VIII 1820)

Najstarsza z sióstr Napoleona. Ur. w Ajaccio, w 1797 wbrew woli brata poślubiła kpt. Felixa Bacciochi, z którym od 1805 pozostawała w separacji. W 1805 wraz z mężem otrzymała ks. Lukki i Piombino.

Podobna z charakteru do Napoleona, doskonała ad-ministratorka, sprawowała tam rządy. Cesarz powierzył jej...