Eliza Orzeszkowa

Eliza Orzeszkowa

Czytaj Dalej

Eliza Orzeszkowa (1841 — 1910)

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie koło Grodna. U schyłku użycia Orzeszkowa opublikowała zbiór patriotycznych nowel o 1863 roku pt.

Eliza Orzeszkowa

Eliza Orzeszkowa z Pawłowskich, 2 v. Pochodząca z zamożnej rodziny ziemiańskiej, odebrała Orzeszkowa solidne wykształcenie na jednej z warszawskich pensji, po czym – już jako mężatka (1858 P. Takim autokomentarzem opatrzyła swoje zamierzenie pisarskie Orzeszkowa.

Eliza Orzeszkowa - krótka biografia

  Eliza Orzeszkowa żyła w latach 1841—1910. Orzeszkowa włączyła się swą twórczością w program pozytywistów.

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Serdeczni i otwarci wobec przyjaznym im reprezentantom dworu (Justyna, dzieci Korczyńskich); schłopiali w wyniku trudnej sytuacji ekonomicznej, ale zachowujący godność i pamięć lepszej przeszłości   Orzeszkowa kreuje obraz idealnego ziemianina, człowieka skromnego, prawego i pracowitego, który winien upatrywać sensu i szczęścia swojego istnienia na własnej ziemi, w pracy dla dobra ojczyzny.

ORZESZKOWA ELIZA, z PAWŁOWSKICH, 2 v. NAHORSKA

ORZESZKOWA ELIZA, z PAWŁOWSKICH, 2 v.

"Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej jako powieść o nieprzemijających wartościach

Autorka prezentuje w powieści wiele ponadczasowych wartości:

• udowadnia potrzebę nauki (udowadnia to kreując postać Witolda)

• "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" - społeczeństwo stanowi jeden organizm (praca organiczna)

• ziemia jako najwyższa wartość dla człowieka (motyw wartości...

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

W Chłopach te problemy zostały przedstawione zgodnie z konwencją naturalistyczną, w Nad Niemnem Orzeszkowa tworzy idealny model społeczeństwa, zaś Noce i dnie to powieść realistyczna i psychologiczna.

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

W Chłopach te problemy zostały przedstawione zgodnie z konwencją naturalistyczną, w Nad Niemnem Orzeszkowa tworzy idealny model społeczeństwa, zaś Noce i dnie to powieść realistyczna i psychologiczna.

Stosunek E. Orzeszkowej i B. Prusa do haseł pozytywistycznych w świetle utworu "Nad Niemnem" i "Lalka"

"NAD NIEMNEM":

Stosunek pisarki do ideału pracy jest jasny-propaguje on pogląd, że praca jest najwyrzszą wartością wolnego człowieka, stanowi o jego godności, nadaje życiu sens i szczęście. Praca jest sensem życia i źródłem utrzymania ludzi. Daje im zadowolenie, poczucie wolności , a nawet zdrowie...

Jak brzmiały główne hasła pozytywizmu i jakie odzwierciedlenie znalazły one w powieści E. Orzeszkowej - "Nad Niemnem"

Eliza Orzeszkowa w swej powieści "Nad Niemnem" przedstawiła wieś polską, stosunki między dworem i zaściankiem, problemy, z jakimi borykali się mieszkańcy tego terenu.

Dwór i zaścianek w powieści "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej

Tak bogato przedstawionemu środowisku ziemiańskiemu przeciwstawia Orzeszkowa zaścianek Bohatyrowiczów. Jadwiga jest rywalką Justyny, więc Orzeszkowa wyposaża ją w wady - lubi się stroić i jest zazdrosna.

Dwie mogiły jako symbole określonych idei w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej

Musiała więc Orzeszkowa wymyślić taki sposób wypowiadania problematyki narodowej, aby czytelnik polski bez trudu zrozumiał tę myśl i aby cenzor rosyjski nie mógł mieć zastrzeżeń do tekstu powieści.

BOŚNIACKA ELŻBIETA (ELIZA), z RULIKOWSKICH

BOŚNIACKA ELŻBIETA (ELIZA), z RULIKOWSKICH,1 v.

DOBRA PANI, nowela E. Orzeszkowej

DOBRA PANI, nowela E. Orzeszkowej, prwdr. w książce zbiór,ku czci T.T. Jeża Ognisko, Warszawa 1882, wyd. w zbiorachPanna Antonina (1888) i Trzy nowele (1897). Autorka stawiaw noweli problem nieodpowiedzialnego podejmowania działańspoł., kreśląc portret rzekomej filantropki, Eweliny Krzyckiej,kobiety...

DOBRA PANI, nowela E. Orzeszkowej

DOBRA PANI, nowela E. Orzeszkowej, prwdr. w książce zbiór,ku czci T.T. Jeża Ognisko, Warszawa 1882, wyd. w zbiorachPanna Antonina (1888) i Trzy nowele (1897). Autorka stawiaw noweli problem nieodpowiedzialnego podejmowania działańspoł., kreśląc portret rzekomej filantropki, Eweliny Krzyckiej,kobiety...

GLORIA VICTIS, zbiór nowel E. Orzeszkowej

" Elizy Orzeszkowej, Prace Polonist.

MARTA, powieść E. Orzeszkowej

w „Tygodniku mód" 1870), w której Orzeszkowa propagowała konieczność harmonijnego rozwoju władz umysłowych, uczuć i sprawności fizycznej dziewcząt.

MEIR EZOFOWICZ, powieść E. Orzeszkowej

MEIR EZOFOWICZ, powieść E. Orzeszkowej, prwdr. w „Kłosach" 1878, wyd. os. w Warszawie 1878, t. 1-2, z ilustracjami M.E. Adriollego. Akcja toczy się w małym miasteczku o fikcyjnej nazwie Szybów (prototypem jest Szkłów). Przedstawione zostało środowisko żyd., zamknięte, wyobcowane ze społeczności...

MELANCHOLICY, zbiór nowel E. Orzeszkowej

Karłowiczowi, w której Orzeszkowa polemizuje z dekadentyzmem i modernizmem, zarzucając im lekceważenie wartości moralnych i szerzenie pesymizmu, niebezpiecznego jako postawa społeczna. Orzeszkowa uważa „melancholię" za dominujący rys postawy człowieka schyłku wieku.

NAD NIEMNEM, powieść E. Orzeszkowej

NAD NIEMNEM, powieść E. Orzeszkowej, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1887, wyd. os. w Warszawie 1888, t. 1-3. Pierwotnie zamierzony tyt. Mezalians (wzmianka w prospekcie „Tygodnika Powsz." na 1885) uległ zmianie wraz z rozszerzeniem horyzontów utworu i nadaniem mu charakteru eposu, nawiązującego do tradycji...