SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Kształcenie kadr w Europie

Odbywa sie przede wszystkim na uczelniach wyższych są to m.in.:

Francja- państwowa szkoła administracji ENA

Niemcy- wyższa szkoła nauk administracyjnych Speyer

W. Brytania- szkoła administracji państwowej CSC

Polska- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie

W Polsce rekrutacja do...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Struktura społeczna

Zazwyczaj na stanowiskach urzędowych są ludzie średniej klasy, z odpowiednim wykształceniem (wyższe często z odpowiednimi specjalizacjami). U podstaw rekrutacji leżą więc nierówność w dostępie do systemu edukacji, często muszą to być uczelni o renomowanym prestiżu. Ważne są trzy typy kwalifikacji...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Struktura etniczna

Dominująca grupa etniczna jest z reguły nadreprezentowana w sektorze publicznym. Zjawisko to jest szczególnie widoczne na wyższych stanowiskach, może to być konsekwencją nierówności w dostępie do systemu edukacyjnego lub społecznie akceptowanych wzorów mobilności społecznej.

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Równośc płci

Brak odpowiednich proporcji, kobiety raczej sprawują niższe etaty w biurokracji oraz stanowią do 15% pracowników (inaczej jest jedynie w Norwegii). Jest to wynik zarówno dyskryminacji jak i skutek tego ze niewiele kobiet dotychczas o te stanowiska zabiegało.

Ptaki - ELITA RYBACKA

Rząd pełnopłetwych (Pelecaniformes) obejmuje 57 galunków należących do rodzin: faetonów. fregat, kormoranów, wężówek. głuptaków i pelikanów. Ptaki te różnią się wielkością: ocl ważących 300-700 g faetonów do 13-kilogramowych pelikanów.

Pierwszą ich cechą wspólną jest przystosowanie do...