Prawo i problemy władzy

Historyczno-krytyczna metoda znalazła zwolenników wśród katolickich jurystów. Jeden z nich, arcybiskupz Tarragony w Hiszpanii, Antonio Augustin (zm. 1586), zapoznał się z tą metodą w Italii i wykazałbłędy w tekście nowego wydania Dekretu Gracjana, Rozwój kanonistyki miał też wpływ na zwiększeniesię...

Włochy i Hiszpania pod władzą Napoleona

Ideały rewolucji francuskiej: wolność, równość i braterstwo, przenikały do wszystkich krajów europejskich.Różny był jednak ich stopień oddziaływania i wpływ na sprawy kościelne. Dopiero politycznepodporządkowanie przez Napoleona kilku z nich hegemonii Francji doprowadziło do zmian w...

Zmiana władzy i afrykanizacja duszpasterstwa

Kwestia afrykanizacji chrześcijaństwa nie jest niczym nowym i poprzedzona jest taksławnymi wydarzeniami, jak np. powstanie Kościoła etiopskiego w IV w.

Również doświadczenia misyjne z XVI i XVII w. zostawiły pewne ślady akulturacji, co więcej -synkretyzmu, w Angoli i Mozambiku. Jednakże misjonarze w...

Zmiana władzy i afrykanizacja duszpasterstwa - Przypadek katolicyzmu

Kwestia narodowości duszpasterzy i zwierzchników Kościoła ostatecznie okazała sięnajprostszą do rozwiązania, tym bardziej że kryzys powołań misyjnych w większościrodzimych Kościołów europejskich zmuszał do szukania zastępców in loco. Indygenizacjaduchowieństwa katolickiego, zapoczątkowana w...

Zmiana władzy i afrykanizacja duszpasterstwa - Przypadek protestantyzmu

Dziedzictwo pozostawione przez misje protestanckie młodym Kościołom afrykańskimwydawało się ok. 1958 r. dość odmienne od dziedzictwa katolicyzmu. Dziś żaden Kościółprotestancki czy anglikański zrodzony z dziewiętnastowiecznego ruchu misyjnego nie jestkierowany przez obcokrajowca.

Misyjne ciało...

Zmiana władzy i afrykanizacja duszpasterstwa - Czy zależność trwa nadal w innej formie?

Te instytucjonalne zmiany nie były wystarczające, żeby zmusić do milczenia głosykrytyki, które okresowo podnosiły się przeciwko istnieniu dawnych form zależności,typowych dla epoki kolonialnej i misyjnej. Poczynając od lat 1972-73, wysuwane przez częśćprotestantów żądanie wstrzymania finansowania -...

Ptaki - ELITA RYBACKA

Rząd pełnopłetwych (Pelecaniformes) obejmuje 57 galunków należących do rodzin: faetonów. fregat, kormoranów, wężówek. głuptaków i pelikanów. Ptaki te różnią się wielkością: ocl ważących 300-700 g faetonów do 13-kilogramowych pelikanów.

Pierwszą ich cechą wspólną jest przystosowanie do...

MOMBELLO, pałac we Włoszech, w pobliżu Mediolanu, ofiarowany Bonapartemu przez władze Republiki Cisalpińskiej

W okresie rokowań w Leo-ben i Udine, przed podpisaniem pokoju w Campo Formio, Bonaparte miał tu swój pierwszy dwór, którego ozdobą były jego żona Józefina oraz siostra Paulina.

PRASA JAKO CZWARTA WŁADZA

Nikt nie może zaprzeczyć, ani negować wysokiej pozycji prasy. Zdaniem niejednego prasoznawcy to właśnie dziennikarstwo pisane jest najlepsze. Często nawet mówi się o prasie jako o czwartej władzy.

Co prawda w dzisiejszych czasach to pojęcie obejmuje ogól mediów. Jednak rodowód tego określenia sięga...