ELIPSA, wyrzutnia

ELIPSA, wyrzutnia, pominięcie jakiegoś składnika zdania, który na ogół daje się zrekonstruować na podstawie kontekstu lub sytuacji towarzyszącej wypowiedzi.