George Eliot

Eliot świetnie potrafiła naśladować dialekty lokalne, umiała zaobserwować najdrobniejsze detale życia codziennego. Stworzone przez Eliot opisy przyrody są przepiękne.

ELIOT GEORGE

Właśc. Mary Anne Evans, ur. 22 XI 1819 w Arbury Farm (Warwickshire), zm. 22 XII ] 880 w Londynie, powieściopisarka.

Wychowana w duchu surowego purytanizmu, głęboko religijna, początkowo hołdowała ideałom ascezy. Zamieszkawszy 1841 w Coventry, zetknęła się ze środowiskiem wolterianizującej...

ELIOT JOHN

ur. 1604 w Widford (Hertfordshire, Anglia), zm. 21 V 1690 w Roxbury (stan Massachusetts), misjonarz.

Po studiach teol. w Cambridge związał się z prezbiterianami i pod ich wpływem wyemigrował 1631 do -»• Ameryki Północnej (IV), gdzie został prob, w Roxbury; po opanowaniu języków tubylczych pracował w...

ELIOT THOMAS STEARNS

ur. 26 IX 1888 w Saint Louis (stan Missouri), zm. 4 I 1965 w Londynie, poeta, dramaturg i eseista.

Po studiach (zwł. filozofii) na Harwardzie, Sorbonie i w Oksfordzie osiedlił się 1915 w Londynie, gdzie 1917-19 był współred. pisma „The Egoist", nast. nauczycielem i urzędnikiem bankowym, a od 1925 dyr...

Notatka z lektury Eliot Aronson „Psychologia społeczna. Serce i umysł” Rozdział VII: Konformizm: wpływanie na zachowanie.

Konformizm- to, jak ludzie zmieniają swoje zachowanie wskutek rzeczywistego (lub wyimaginowanego) wpływu innych osób. istnieją dwa główne powody, dla których zachowują się konformistycznie:  Informacyjny wpływ społeczny- pojawia się wtedy, gdy ludzie nie wiedzą, co zrobić albo co powiedzieć, aby ich zachowanie było poprawne (lub najlepsze). Taka reakcja zwykle następuje w nowych, zaskakujących albo kryzysowych sytuacjach, a więc wówczas, kiedy definicja sytuacji nie ...