Eleusis

Eleusis

Czytaj Dalej

ELEUSIS (2)

(od gr. Eleutheroi laon Sotheres woln i wyzwolicielami ludów), związek mający na celu krzewienie odrodzenia moralnego i wychowania narodowego, zał. 1903 przez W. -> Lutosławskiego.

Związek miał być zalążkiem przyszłej wolnej Polski i wypracować nowy typ Polaka, stworzyć stosunki społ. oparte na...

AJSCHYLOS z Eleusis

525-456 pne., Najstarszy z trzech wielkich tragików gr., właściwy twórca klasycznej tragedii gr. Napisał ok. 70 tragedii i 20 dramatów satyrowych, z których zachowało się w całości 7 tragedii (w wyborze dla szkół z II w.) i wiele fragmentów.

Śmierć Ajschylosa. Wg ludowej legendy zabił go orzeł...

ELEUSIS (1)

Gród attycki przy Polu Raryjskim (kolebce upraw zboża) k. Aten, wcielony w końcu VII w. do państwa ateńskiego, jeden z najważniejszych sakr. ośrodków greckiej religii.

Osada E. sięga czasów średniohelladzkich (1900-1600 prz. Chr.), a obwarowanie akropolu oraz założenie przybytku rodzimych bóstw ->...