Elektrony

Czytaj Dalej

Oscylacja elektronów

Atom wodoru ma tylko jedną warstwę (powłokę) elektronową, noszącą symbol K, ale w tej warstwie elektron może krążyć na wielu orbitach. Elektron przedstawiany jest graficznie jako chmura prawdopodobieństwa.

Co to są wzbudzone elektrony laserowe

Podczas wzbudzania atomu, jego elektrony absorbują energię i przeskakują na orbi­ty zewnętrzne. W zwykłych warunkach powrót na orbitę podstawową i związana z tym emisja fotonu zachodzi w sposób przypadkowy i nie jest w żadnym stopniu związana z zachowaniem się innych elektronów czy atomów.

ELEKTRON

Elektrony dodatnie występujątylko wyjątkowo i nie mają praktycznegoŁączenia, natomiast elektrony ujemne, zwanetakże cząstkami lub promieniami beta albo poorostu elektronami, odgrywają olbrzymią rolę;wchodzą one w skład -♦ atomu, tworząc powłokęotaczającą jądro atomowe.

Elektron

Gatunek złota o jasnej barwie, występującyalbo w stanie naturalnym, albo otrzymywanysztucznie jako stop złota i srebra, używany gł. do wyrobubiżuterii i monet; monety z e. bito w Azji Mn. i napn. wybrzeżu M.Egejskiego od VII do poł. V w. p.n.e.;miały kształt spłaszczonej fasoli lub bobu, z godłemmiasta...