Elektrolit

Czytaj Dalej

Elektrolity

Dysocjacja elektrolityczna – rozpad elektrolitów na jony w wyniku oddziaływań między substancją rozpuszczoną, a rozpuszczalnikiem.

ELEKTROLITY

ELEKTROLITY — 1) związki chemiczne, którew roztworach wodnych lub stopione ulegajądysocjacji elektrolitycznej (rozpadowi na cząstkiobdarzone ładunkiem elektrycznym, zwane jo nami).