Ekstazy

Czytaj Dalej

Zmienione stany swiadomości - Ekstaza religijna

- Ekstaza religijna może zostać wywołana przez: medytację, modlitwę, post, duchowe komunikowanie się, słuchanie długich kazań, głośne śpiewy, dzikie wirowania i tańce.

EKSTAZA

w ekstazie, gdy oglądał swe wizje apokaliptyczne; z gr.

EKSTAZA

  EKSTAZA (gr.

EKSTAZA

EKSTAZA (gr.

EKSTAZA

Stan psychiczny człowieka tracącego prawie całkowitą łączność z otoczeniem i doświadczającego zjawisk niedostępnych in. ludziom, a często zachwytu i cierpienia o najwyższym natężeniu; towarzyszą mu różnorodne zjawiska somatyczne; występuje niekiedy jako element doświadczenia religijnego, zwł. ->...

EKSTAZA - STRUKTURA

E. właściwa jest specyficznym stanem świadomości, kontaktem lub sposobem komunikowania się, a także procesem poznawczym, w którym zasadniczą rolę odgrywa głębokie uczucie -> miłości; występują w niej wizje intelektualne, zjednoczenie się z siłą i doskonałością -*• kosmosu lub z -> Bogiem, co...

EKSTAZA - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

E., w zależności od uwarunkowań kulturowych, przybiera różne formy—e. o charakterze intelektualno-kontemplacyjnym (np. w fiioz.-rel. mistyce w staroż. Grecji, w islamie u tzw. Beszarów czy w religiach Dalekiego Wsch.) lub o irracjonalnym (zwł. w kulturach rodo-wo-plemiennych).

E. najczęściej występuje w...

EKSTAZA - W TEOLOGII i DUCHOWOŚCI

Termin e. oznacza partycypację człowieka przeżywającego w formie zachwytu specyficzny „wgląd" w nadprzyr. rzeczywistość; e. wystąpiła w ST u niektórych proroków, m.in. u Mojżesza (Wj 3,4-5), Jeremiasza (Jr 1,4-10), Ezechiela (Ez 3,12-15; 4,4-8) i Daniela (Dn 10,8-17) podczas ich prorockiego powołania, a...

EKSTAZA

Stan zachwytu i uniesienia powstający z reguły w oderwaniu odrzeczywistości, co nie znaczy, że nia ma on wpływu na przeżyciapsychiczne człowieka, a zwłaszcza na jego samopoczucie.