Ekspansja

Czytaj Dalej

Andrzej Lubbe-"Imperium europejskie" - ekspansja Europy a powstanie gospodarki swiatowej. Moje wrażenia po lekturze

Ekspansja Europy a powstanie gospodarki światowej” Andrzej Lubbe stara się czytelnikowi pokazać, w jakim stopniu ekspansja Europy przyczyniła się do jej rozwoju gospodarczego oraz do ukształtowania międzynarodowego podziału pracy.

Ekspansja światowa państw europejskich w pierwszej połowie XIX wieku

Kolonizacja rosyjska: + państwo to kierowało się głównie względami politycznymi, a nie ekonomicznymi + do Rosji należała pod koniec XVIII wieku cała Syberia po Ocean Spokojny z Kamczatką i Alaską + kolonie te rządzone były przez naczelników okręgowych, ale ich władza poza miastami była nominalna + świadoma rosyjska ekspansja państwowa szła w kierunku terenów pomiędzy Uralem a Irtyszem, gdzie przebywały plemiona Kazachów, Turkmenów,

Niemiecka ekspansja polityczna na ziemie słowiańskie

Ekspansja duńska Równocześnie do ekspansji Henryka Lwa ofensywę na terenach słowiańskich prowadził król duński Waldemar I i jego syn Kanut VI oraz wódz i doradca Absalon, bp Roskildy.

Ekspansja kolonialna w II połowie XIX i początkach XX wieku

Oprócz Afryki terenami ekspansji kolonialnej zarówno Europejczyków, jak i Japończyków, i Amerykanów były Bliski Wschód i Azja.

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Ekspansja kolonialna państw europejskich

Pewną rolę w ekspansji Europejczyków odegrała także działalność misjonarzy szerzących chrześcijaństwo na obszarze Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej.

Ekspansja feudałów niemieckich w Europie w XII - XIII wieku

Obsadza w Watykanie swoich prałatów - ekspansja we Włoszech, konflikt z Watykanem 1063 - 1074 r.

EKSPANSJA WSZECHŚWIATA

zero kosmicznej ekspansji i określenie stanu poprzedzającego wszechświat, jak też nauk.

Teoria emanacjonizmu Plotyna a współczesne poglądy na ekspansje Wszechświata

W Erze tej ekspansja nie przebiegała równomiernie. Przeanalizujmy teraz nie zbadaność Jedni oraz nie do końca wyjaśniony przebieg ekspansji Wszechświata.

EKSPANSJA KOLORU NR 1 - (2011) - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

EKSPANSJA KOLORU NR 1 reprezentowana jest przez herby firmy: Auto-Transprzęt - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Biuro Rachunkowe STOKŁOSA Małgorzata Stokłosa, Henryk Jan Dominiak, Progress Komputery Tychy.

Miasto zwarte a ekspansja przestrzenna

Przestrzenna ekspansja miast i problemy występujące wr toku przekształcania się ich struktury przestrzennej i społeczno-gospodarczej ożywiły zainteresowanie pytaniem, czy istnieje optymalna wielkość miasta.

Wiek XIX i początek XX wieku - Ekspansja kolonialna

intensywna ekspansja kolonialna; Anglia objęła zwierzchnictwo w Indiach, Birmie, Egipcie; Francja podbiła tereny Północnej i Zachodniej Afryki oraz Indochiny; Belgia objęła zwierzchnictwo w Kongo; Włochy objęły władzę w Afryce Wschodniej (Somalia i Abisynia); Chiny – po wojnie opiumowej stały się przedmiotem ekspansji gosp.

EKSPANSJA NIEMIECKA W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ W XII I XIII WIEKU

Ekspansja handlowa miast niemieckich zrzeszonych w Hanzie oraz ideologia wypraw krzyżowych są u podstaw wypraw przeciwko pogańskim plemionom bałtyckim.

Ekspansja turecka w I połowie XVI wieku

Ekspansja Turków doprowadziła do odbudowania jedności politycznej świata muzułmańskiego, którego kraje (poza Marokiem) aż po Irak i Zatokę Perską znalazły się pod panowaniem sułtanów.

Ekspansja gospodarcza Anglii w XVI wieku

Bazą organizacyjną, na której opierała się ekspansja angielska, były kompanie kupiecko-handlowe.

Ekspansja pustyni

Pustynia pochłania prawie 6 mln hektarów rocznie. Jej rozrost wyjaławia stopniowo coraz to nowe połacie ziemi i zagraża prawie 60 krajom zamieszkałych przez około miliard ludzi. Pustynia rozprzestrzenia się z alarmującą prędkością: w jednym tylko sezonie 1983-84 jej granica w Sudanie przesunęła się o...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Azja w dobie ekspansji krajów europejskich

Znacznie wcześniej przedmiotem ekspansji Europejczyków były Indie.

Kolonialna ekspansja europejska

Było to wynikiem ekspansji Turków Osmańskich, którzy zajęli Cesarstwo Bizantyjskie oraz szereg państw arabskich.

Mongołowie - EKSPANSJA MONGOLSKA NA AZJĘ ZACHODNIĄ

Wkrótce po śmierci Ugadeja Mongołowie rozpoczęli, po opanowaniu Iranu, ekspansję na muzułmański Bliski Wschód. W 1243r. wódz mongolski Baczu - nojon zadał druzgocącą klęskę sułtanowi ikonijskiemu Gijas - ad Dinowi Kejchuserowi II pod Sebastią. Opanował tereny po rzekę Halys i zmusił do uznania...

Początek ekspansji Japonii na Dalekim Wschodzie

W tym czasie najważniejszym terenem ekspansji Japonii stała się Korea oraz Chiny.