Egzystencja

Czytaj Dalej

Struktura egzystencji i rozwój

Efektem tego jest słabość egzystencjalna , co oznacza , że jednostka nie jest autonomiczna w swym świecie, jest oderwana od swej egzystencji , nie podejmuje odpowiedzialności za swoją egzystencje i zdaje się na obce siły , które czyni odpowiedzialnymi za swój los.

EGZYSTENCJA

Heideggera egzystencja (Eksistenz) jest skokiem ku by­towi, ciągłym. W —> filozofii egzystencji życie ludz­kie traktuje się jako zadanie i zarazem po­stulat opanowania istnienia.

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

Wreszcie : jakie są ideały ludzkiej egzystencji ? Nieco odmienne spojrzenie na wartość i sens ludzkiej egzystencji odnajdujemy w„Księdze Koheleta”.

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

Wreszcie : jakie są ideały ludzkiej egzystencji ? Nieco odmienne spojrzenie na wartość i sens ludzkiej egzystencji odnajdujemy w„Księdze Koheleta”.

FILOZOFIA EGZYSTENCJI

Czyniąc to, przechodzi jednak nie­postrzeżenie na płaszczyznę określaną mia­nem filozofii egzystencjalnej, a w końcu — na płaszczyznę filozofii egzystencjalistycznej (-^ egzystencjalizm).

Dywagacje na temat ludzkiej egzystencji!

Cóż, widocznie już taki nasz marny los chciał, iż taka forma naszej egzystencji będzie najbardziej korzystna i najbardziej rentowna w doznania lecz niekoniecznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu:-( A teraz wniknij w głąb samego siebie i nie udręczaj się myślami że nie możesz zmienić świata.

ANALIZA EGZYSTENCJI

Punktem wyjścia dla terapii jest eg­zystencjalna frustracja — fałszywie wypeł­nione poczucie sensu (logoterapia); w dal­szej analizie egzystencjalnej nośnikiem sensu staje się nie tylko to, co w naszym przeżywaniu, dążeniach, zamiłowaniach nie uległo zakłóceniu, lecz również choro­ba i cierpienie; na koniec też i śmierć nie odbiera życiu sensu. —> Analiza egzystencjalna (2).

EGZYSTENCJA

EGZYSTENCJA (łac. Podstawowa kategoria —> egzystencjalizmu.

Rozmnażanie bezkręgowców w odniesieniu do warunków egzystencji

Rozmnażanie organizmów żywych jest moim zdaniem najważniejszym procesem podtrzymujący istnienie owych form na naszym globie. Różnorodne czynniki egzo- i endogenne spowodowały powstanie różnych odmian rozmnażania

W sposób najprostszy można to przedstawić na podstawie wykresu:

ROZMNAŻANIE

BEZ...

EGZYSTENCJA

Mounier, introduction aux exlstenttallsmes, P 1947,1971a (Wprowadzenie do egzystencjallzmów oraz wybór Innych prac, Kr 1964); B. Krąpiec, Egzystencjallzm tomistyczny, Znak 6(1951) 108-125; J. Ut 1959 (Fenomenologia egzystencjalna, Wwa 1972); E.

Rozumienie, struktura i znaczenie osobowości w procesie egzystencji dla procesów życia.

Istnieje głębokie przekonanie, że treść czy istota struktur osobowości kształtowana jest w procesie interakcji człowieka z otoczeniem, zachodzącym w ciągu całego jego życia. Teoretycy osobowości powiązani z poglądem materialistycznym, niezależnie od konkretnych rozwiązań odnośnie do struktury i rozwoju osobowości, podzielają pogląd, że osobowość kształtuje się wyłącznie w działaniu. Należy traktować ją jako wynik działalności ludzkiej oraz jako produkt ...