Starożytny Egipt - Jak wyglądała mumifikacja

Otóż słowo mumia pochodzi z języka arabskiego i oznacza " zwłoki zakonserwowane w smole ". Podczas mumifikacji wyjmowano z ciała zmarłego wszystkie organy wewnętrzne, poza sercem, ponieważ wierzono, że kontroluje myśli i czyny - funkcje niezbędne w życiu pośmiertnym. Następnie ciało myto w roztworze...

ARCHA, Acha (ruiny k. el - Mansura w Egipcie)

Bpstwo hist, w metropolii Leontopolis w rzym. prowincji Augustamnika II; znane z Listu wielkanocnego bpa Aleksandrii Teofila (zachowanego wśród Listów Hieronima, Epist. 100, tłum. J. Czuj, Wwa 1953, II 351) oraz akt Soboru Efes. (Mansi IV, 1220, 1237).

Barki w starożytnym Egipcie

1) barki grobowe,modele łodzi wkładane do grobu zmarłego, mająceznaczenie magiczne;

2) barki kultowe, przenośne modele łodzi, w których w trakcie procesji niesiono posągkultowy bóstwa; były zdobione na dziobie i rufieboskimi wizerunkami; spoczywały we wnętrzuświątyń w specjalnej sali.

Egipt

Wg Starego Testamentu kraj niewoli ludu Izraela i kraj bałwochwalstwa, dlatego też symboliczny negatywny odpowiednik ,,ziemi obiecanej".

Egipt - Świątynie w Abydos

Grobowe świątynie królewskie wznoszone były nie tylko w Tebach. Drugim rejonem, gdzie z religijnych przyczyn już od początku okresu dynastycznego umieszczano cenotafy, a później grobowe świątynie, było Abydos. Trzy budowle z czasów XIX dynastii zasługują na specjalną uwagę.

Świątynia Seti I...

Egipt Historia - Tablica chronologiczna

 

OKRES NEOLITU I CHALKOLITU

kultury Tasa, Badari oraz Nagada I ok. 4500 p.n.e.

kultury Nagada II, Fajum B i Maadi ok. 3500 p.n.e.

OKRES ARCHAICZNY

I    dynastia ok. 3100-2890 p.n.e. (królowie: Narmer, lub Menes, Aha, Dżer, Dżet, Den, Andżib, Semerchet, Ka)

II    dynastia ok. 2890-2686 p.n.e. (królowie:...

ABUKIR (bitwa lądowa), m. na wybrzeżach Egiptu, 20 mil na wschód od Aleksandrii

Gdzie 14 VII 1799 wylądowała turec. Armia Rodosu pod wodzą Mustafa Paszy. Wojska turec. liczyły 15 tys. żoł., a operację lądowania ubezpieczało 5 turec. okrętów liniowych, 3 fregaty oraz niewielki zespół okrętów ang. pod komendą komandora Smitha. Bez większych trudności Turcy zdobyli fort...

ALEKSANDRIA, m. w Egipcie, w delcie Nilu

Bezpośrednio po wylądowaniu w zat. Marabut Bonaparte na czele Armii Wschodu podjął nocny, 5-milowy marsz ku A. i o świcie 2 VII 1798 rozpoczął szturm. Gen. Menou zdobył ważną pozycję: Trójkątny Fort, a gen. Kleber i Bon dwie bramy miejskie. W południe miasto zostało opanowane przez Francuzów...

HELIOPOLIS, m. w Egipcie w pobliżu Kairu, dz. w obrębie egipskiej stolicy

Gdzie 20 III 1800 Kleber rozbił turec. armię Jussufa Paszy. Kiedy rząd ang. nie chciał zatwierdzić konwencji z Al--Arisz (Kleber odmówił złożenia broni), Turcja wysłała przeciwko Francuzom armię pod wodzą Jussufa Paszy. Równocześnie w Kairze wybuchło powstanie ludności arabskiej.

Kleber uznał...

„ORIENT”, franc. okręt liniowy, na którym Bonaparte dopłynął z Francji do Egiptu

Był to flagowy okręt adm. Brueys’a, który z jego pokładu dowodził swoją eskadrą w bitwie pod Abukirem w 1798. Okręt, podpalony ogniem ang. dział, eksplodował w czasie tej bitwy.