EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu

Państwo w pn.-wsch. Afryce, graniczące na zach. z Libią, na pd. z Sudanem, na wsch. z Izraelem; granicę pn. stanowi M. Śródziemne, a wsch. — M. Czerwone. Zajmuje 1,001 min km2 (w tym 34 815 km2 ziemi uprawnej) i liczy 38 min mieszk. (1976). Ponad 90% ludności żyje w dolinie i delcie Nilu, gdzie średnia...

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - RELIGIA STAROŻYTNA

WE. istniało wiele systemów teol. związanych z wielkimi ośrodkami kultu, głównie z -> Heliopolis, Hermopolis, -> Memfis i -> Tebami. Charakter pewnej całości nadawał różnym rei. koncepcjom oficjalny kult oraz niektóre instytucje państwowe.

Panteon staroegip. obejmował wiele bóstw, często nie mających...

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - KOŚCIOŁY UNICIUE

Do Kościołów unickich powstałych w E. zalicza się Kościół koptyjski i melchicki, pozostałe zaś są wspólnotami napływowymi.

1. Kościół koptyjski — Unia ogłoszona 1442 na Soborze Flor. (bullą Cantate Domino z 4 III 1442) oraz zawarta 25 VI 1597 między pap. Klemensem VIII a patriarchą koptyjskim...

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - KOŚCIOŁY PRZEDCHALCEDOŃSKIE i PRAWOSŁAWNE

Spośród Kościołów przedchalcedońskich w E. już od starożytności istnieje Kościół koptyjski, jakobicki i ormiański, a w XIII w. wyodrębnił się prawosł. Kościół melchicki.

1. Kościół koptyjski — wyodrębnił się po 457 z Kościoła powsz. (-> Aleksandria II D 1); był prześladowany przez ces...

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

W końcu XVIII w. krótkotrwałe misje herrnhutów w E. nie dały wyników. Za rządów Muhammada Ali (1769-1849), dzięki rei. tolerancji, metodyści ang. (Donald MacPherson, James Bartholomew, MacBrair) wspomagani przez Niemców prowadzili 1825-35 misje wśród muzułmanów; załamały się one w następstwie przeszkód...

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - STATYSTYKA

W 1955 E. liczył 22,5 min ludności, z czego 19 min muzułmanów, 3,1 min chrześcijan, w tym 18 000 katolików różnych obrządków i 150 000 protestantów oraz 65 000 żydów. Katolicy obrządku łac. mieli 3 wikariaty apost., 47 parafii, 142 kościoły, 24 księży diec. i 223 zak., 1765 sióstr oraz 60 000 wiernych...

EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - RELIGIJNA LITERATURA CHRZEŚCIJAŃSKA

Rozwój myśli chrzęść, w E. utrwalono w tamt. piśmiennictwie (zwł. III-VII w.) w językach gr., koptyjskim i arab., którymi posługiwali się chrześcijanie; języka gr., dzięki istnieniu silnego ośrodka w Aleksandrii, używano oficjalnie w piśmiennictwie kośc. do VI w. (stracił znaczenie po Soborze...

Kultura Egiptu

Świątynie, obok pałaców królewskich i grobowców, były największymi budowlami wznoszonymi w Egipcie.

Muzyka Egiptu

Wraz zezdobyciem Egiptu przez Arabów (ok.

Egipt - Świątynie nubijskie - Abu Simbel

Akcja ratowania tych świątyń, stanowiących arcydzieła architektury starożytnego Egiptu, stanowi całą epopeję i wspaniały przykład międzynarodowej współpracy przy zabezpieczaniu kulturalnej spuścizny ludzkości.

Aleksandria - Egipt

Z stolicy prowincji, będącej centrum życia kulturalnego i gospodarczego oraz drugim co do wielkościmiastem cesarstwa, rozchodziło się chrześcijaństwo po Egipcie i sąsiednich krajach.

AL - ARISZ, m. we wsch. Egipcie

23 I 1800 podpisano tu konwencję między Francją a Turcją o ewakuacji z Egiptu franc.

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Rozmieszczenie hodowli

Hodowla w związku z brakiem dostatecznej ilości paszy jest bardzo słabo rozwinięta. W dolinie Nilu hoduje się przede wszystkim bydło, które służy jako siła pociągowa w rolnictwie. Na terenach pustynnych żyjący tam ludzie hodują dla swoich potrzeb wielbłądy, owce i kozy.

Egipt - Przemysł

Dobrze rozwinął się przemysł chemiczny, szczególnie produkcja nawozów sztucznych, włókien syntetycznych, farmaceutyczny, a także przemysł włókienniczy i odzieżowy, dający obecnie ok. 1/4 wartoci ogólnej produkcji przemysłowej.

Kraj posiada kilka montowni zagranicznych koncernów samochodowych, w których...

Egipt - Rolnictwo

Współczesne rolnictwo egipskie, ze względu na szybko rosnącą liczbę ludności, nie jest w stanie zaspokoić wewnętrznych potrzeb kraju. Pomimo to sektor rolniczy i przemysł przetwórstwa spożywczego należy uznać za jedne z lepiej rozwijających się branż gospodarki.

Dzięki budowie retencyjnego...

Egipt - Transport

Sieć połączeń drogowych i kolejowych rozwinęła się w delcie i dolinie Nilu, który jest zarazem ważnym szlakiem komunikacji wodnej. Na obszarze delty funkcjonuje wiele kanałów będących ważnymi szlakami transportowymi kraju. Istnieje sieć połączeń lotniczych, łączących miasta nad Nilem z osiedlami...

Egipt - Struktura zatrudnienia

W rolnictwie pracuje 42,7% osób, w przemyśle 21,3%, w usługach i handlu 36%. Dochód narodowy w 1991 wynosił 600 dolarów amerykańskich na 1 mieszkańca. Średnia stopa inflacji w latach 1980-1991 - 15,5% (1992 - 35%).

Dochód narodowy wytwarzany był nieproporcjonalnie do struktury zatrudnienia. Choć...

Historia Starożytnego Egiptu - Egipskie świątynie i konstrukcje inżynierskie

Egipcjanie trudnili sie rowniez: ozdabianiem grobowcow, rzezbieniem posagow, jubilerstwem. Budowniczowie wznosili potezne piramidy na czesc faraonow, a takze wspaniale swiatynie. Prace budowlane trwaly niejednokrotnie latami, a uczestniczyly w nich tysiace ludzi. Najwieksze piramidy wznosilo ponad 100 000 osob...

Historia Starożytnego Egiptu - Poczet egipskich bóstw

Egipcjanie byli bardzo religijni; bogowie odgrywali w ich zyciu wazna role. Wierzyli rowniez w zycie pozagrobowe. Uwazali, ze zmarli odbywaja podroz w zaswiaty i tam zyja nadal w taki sam sposob jak na ziemi. Tak wiec wedlug ich wierzen faraon pozostawal faraonem, a chlop - chlopem.

Dla ulatwienia bogatym...