PISMO W STAROŻYTNYM EGIPCIE

Jedną z form pisma ukształtowaną w starożytnym Egipcie ok. kamieniem z Rosetty odkrytym w czasie inwazji napoleońskiej na Egipt w 1798 r.

Sztuka Egiptu

Starożytny Egipt był jedną z najbardziej rozwiniętych cywilizacji.

Starożytny Egipt - Okres Predynastyczny (ok. 6000 – ok. 3100 p.n.e.)

Na terenie Egiptu rozwijały się wtedy różne kultury neolityczne o charakterze osiadłym i rolniczym, jednakże nie były one jednolite w całym kraju. , poprzedzające bezpośrednio historyczną epokę dziejów Egiptu.

Starożytny Egipt - Pierwszy Okres Przejściowy (ok. 2181 – ok. 2133 p.n.e.)

Postępująca decentralizacja doprowadziła do poważnego kryzysu władzy centralnej i w końcu do całkowitego załamania się władzy królewskiej i rozpadu państwa na dzielnice, przy czym wyraźnie zaznaczył się podział sprzed zjednoczenia, na Egipt Górny i Dolny.

Starożytny Egipt - Trzeci okres przejściowy (ok. 1085 – 664 p.n.e.)

Tak jak w poprzednich okresach przejściowych Egipt był rozbity politycznie.

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Egipt po wojnie sześciodniowej

Sadat przeciw­ny był wzrostowi wpływów radzieckich w Egipcie, gdzie Moskwa dysponowała kilkudziesięciu tysiącami doradców wojskowych, a szefem jej agentury był wiceprezydent 'A1T Sabri. Był to wstęp do uniezależnienia Egiptu od kłopotliwego sojusznika.

IBRAHIM BEJ (1735 - 1817), emir Egiptu

w Czechach, sprzedany w młodości do Egiptu, stał się ulubieńcem wodza Mameluków, Abu Da-haba, który z czasem uczynił go gub. Po śmierci Abu Dahaba rządził Egiptem wspólnie z Muradem Bejem.

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Ocena warunków dla potrzeb rolnictwa

Ocena warunków dla potrzeb rolnictwa panującego w Egipcie w skali 0-6 to: -ukształtowanie terenu oceniam na 5, gdyż większą część tego kraju zajmują tereny równinne z wyjątkiem górzystej Pustyni Arabskiej, na terenie równinnym łatwiej jest prowadzić działalność rolniczą; -klimat oceniam na 3, ponieważ temperatura jest sprzyjająca dla rolnictwa (szybszy okres wegetacji roślin, a co za tym idzie możliwość kilkukrotnych zbiorów w ...

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Zmiany środowiskowa spowodowane przez rolnictwo

Zmiany w środowisku spowodowane przez rolnictwo są w Egipcie niewielkie.

Egipt - Ludność

Egipt zamieszkuje 54,6 mln osób (1991), średnia gęstość zaludnienia 54,5 osoby/km2, biorąc jednak pod uwagę faktycznie zasiedlone i gospodarczo wykorzystane obszary kraju stanowiące łącznie ok.

Egipt - Ustrój polityczny

Egipt jest republiką, funkcję głowy państwa sprawuje prezydent.

Egipt - Gospodarka

Pośród krajów arabskich Bliskiego Wschodu Egipt ma najstarsze tradycje przemysłowe, sięgające XIX w.

Egipt Faraonów - Jeden Bóg

Podczas gdy faraon zajęty byt reformą religijną, sprzymierzeńcy i wasale Egiptu musieli samotnie opierać się najazdom wrogów.

Egipt Faraonów - Tutanchamon

które uczyniły z młodego Tutanchamona jednego z najsłynniejszych władców starożytnego Egiptu.

Historia Starożytnego Egiptu - Król i rząd

Wladcow Egiptu nazywano faraonami.

Starożytny Egipt - W co wierzyli wtedy Egipcjanie?

Ten z kolei stał się tak sławny w Starożytnym Egipcie jak Re, więc powstał jeden najwyższy Amon - Re.

Starożytny Egipt - Życie po śmierci w Starożytnym Egipcie

Dawni Egipcjanie wierzyli w życie po śmierci i chcieli by ich dusze żyły wiecznie. Dlatego opracowali metody zachowywania ciał poprzez balsamowanie lub ich mumifikację. Zabalsamowane ciało było wkładane do trumny. Początkowo mumifikowano ciała faraonów. Ok. 2300r. p.n.e. rozciągnięto ten przywilej na...

Starożytny Egipt - Jak powstała piramida faraona Cheopsa

Egipt dysponował wtedy olbrzymią rezerwą niezatrudnionej siły roboczej.

Starożytny Egipt - Stare Państwo (ok. 2686 – ok. 2181 p.n.e.)

W Egipcie panował wtedy dobrobyt, czego przykładem może być dynamiczny rozwój rzemiosła i handlu.