Opisać szczegółowo całe menu główne edytora tekstu Misrosoft Word, rozwinięcie menu EDYCJA i FORMAT oraz ogólnie paski narzędzi.

· Zakładka- tworzy zakładki, których można używać do zaznaczania wybranego tekstu, grafiku, tabeli i innych elementów · Hiperłącze- wstawia nowe hiperłącze lub poddaje edycji wskazane hiperłącze.

Wieloosobowa edycja

Jego zadaniem jest umożliwienie edycji dokumentu tekstowego wielu osobom jednocześnie. Edycja jest możliwa tylko dla tekstów, jednak w większości przypadków to zupełnie wystarcza.

Posłowie - Zasady edycji

Borgneta i XIXLeonina) oraz częściowo w nowych, w pełni krytycznych (Opera omnia Albertawydawane przez boński Instytut Alberta oraz reedycja Leoniny), staraliśmy sięw maksymalnym stopniu wykorzystywać edycje najnowsze.