MARZEC EDWARD

MARZEC EDWARD, ur.

MASSALSKI (EDWARD) TOMASZ

MASSALSKI (EDWARD) TOMASZ, ur.

ODYNIEC ANTONI EDWARD

ODYNIEC ANTONI EDWARD, ur.

EDWARD VIII

Edward, przyjąwszy od tej chwili tytuł księcia Windsoru, po ślubie z panią Simpson w 1937, przetrwał w tym małżeństwie do swojej śmierci w 1972.

PASZKOWSKI EDWARD, pseud. Edward-Maria

PASZKOWSKI EDWARD, pseud. Edward-Maria, ur.

PORĘBOWICZ EDWARD

PORĘBOWICZ EDWARD, ur.

RACZYŃSKI EDWARD, hrabia

RACZYŃSKI EDWARD, hrabia, ur.

REDLIŃSKI EDWARD

REDLIŃSKI EDWARD, ur.

SŁOŃSKI EDWARD

SŁOŃSKI EDWARD, ur.

STACHURA Edward

STACHURA Edward, ur.

SZYMAŃSKI EDWARD

SZYMAŃSKI EDWARD, ur.

PARRY Sir William Edward

1790-1855, Brytyjski badacz polarny i kontradmirał; wstąpił do marynarki mając 13 lat. Odbył swoją pierwszą podróż arktyczną 1818-19 pod dowództwem Johna Rossa.

Była to wyprawa w poszukiwaniu Przejścia Płn.-Zach. (z Atlantyku do Pacyfiku). Parry zastosował na niej nową technikę zimowania bez szkody...

ŻELIGOWSKI EDWARD, pseud. Antoni Sowa

ŻELIGOWSKI EDWARD, pseud.

BALCERZAN EDWARD

BALCERZAN EDWARD, ur.

CSATÓ EDWARD

CSATÓ EDWARD, ur.

Edward Kindlarski

Życiorys Edward Kindlarski (1943 - 1996) ur.

Frederick Winslow Taylor

Taylor prowadził szereg prac badawczych w przedsiębiorstwach, w których pracował. Taylor stworzył koncepcję zarządzania funkcjonalnego, zwaną systemem funkcjonalnym Taylora.

Reguła Taylora

Taylor 2010, s. Taylor,Zrozumieć kryzys finansowy,przyczyny,skutki,interpretacje,PWN,Warszawa 2010, s.