Edward Taylor

Czytaj Dalej

HALIFAX Edward Frederick Lindley Wood lord Halifax (1881-1951) - polityk

Brytyjski działacz Partii Konserwa­tywnej, w latach 1926-31 był wice­królem Indii. W 1934 r. odziedzi­czył po swoim ojcu tytuł lordowski.

Od lutego 1938 r. był ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i gorąco popierał poli­tykę *appeasementu premiera Neville'a *Chamberlaina. Jednakże we wrześniu...

RACZYŃSKI EDWARD (1891-1993) - polityk

Polski dyplomata od 1919 r, w latach1932-34 był delegatem przy LidzeNarodów. Od 1934 r. do 1945 r. peł­ni ł funkcję ambasadora Polskiw Londynie, a w latach 1941-43 byłjednocześnie kierownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rządzie gen. Władysława * Sikorskiego.

Po wojnie pozostał w Londynie i w 1979...

STETTINIUS EDWARD (1900-1949) - polityk

Amerykański przemysłowiec, w 1939 r. objął stanowisko szefa Zarządu Zasobów Wojennych (War Resources Board), natomiast w maju 1940 r. został również członkiem komisji doradczej przy Narodowej Radzie Obrony (Coun-cil of National Defence). W sierp­niu 1941 r. został administratorem programu *Lend-Lease. We...

ŚMIGŁY-RYDZ EDWARD (1886-1941) - marszałek Polski

Żołnierz Legionów Polskich (1914-17), komendant Polskiej Organizacji Wojskowej (1917-18), w listopadzie 1918 r. wszedł w skład Tymczasowego Rządu Lu­dowego Republiki Polskiej w Lubli­nie jako minister spraw wojsko­wych. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. jako dowódca 3 armii, Frontu...

Oglelhorpe James Edward (1696—1755)

Założyciel stanu Georgia. Chcąc stworzyć azyl dla ludzi, którzy byli niewypłacalni, i dla uciskanych protestantów, zaprojektował kolonie w Ameryce między Karoliną a Florydą.

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Edward L. Thorndike

- Skrzynka problemowa

- Warunkowanie instrumentalne – R jest wykonywana w celu uzyskania wzmocnienia. Wzmocnienie jest uwarunkowane wykonaniem R

- Prawo efektu

- Prawo ćwiczenia – początkowo uważał, iż ćwiczenie związków B-R wzmacnia je. Potem: samo ćwiczenie nie ma korzystnego wpływu a tylko nagradzane...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Edward C. Tolman

- Krytyk, ale behawiorysta

- Zachowanie może być najlepiej zrozumiane jako R na jakiś cel.

- 2 eksperymenty

- eksperyment na temat uczenia się utajonego (3 grupy szczurów: 1 wzmacniano regularnie, 2 w ogóle, 3 po 11 dniu). Nie wzmacniane szczury uczyły się cały czas, ale miało to uczenie charakter...

Edward Dembowski - Informacje Ogólne

Edward Dembowski urodził się 25 kwietnia 1822 roku w Klementońcach, koło Puław. Wówczas do Krakowa przybył Edward Dembowski i opierając się na oddziałach wielickich górników objął stanowisko sekretarza dyrektora.

Edward Rydz Śmigły - Informacje Ogólne

Edward Rydz-Śmigły - (1886-1941), pseudonimy Śmigły, Tarłowski, Adam Zawisza , marszałek Polski, Naczelny Wódz w wojnie obronnej 1939, polityk.

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: Edward Craig i Adolf Appia

Ojcem reformy, która spowodowała zasadniczy przełom w teatrze był Anglik, Edward Gordon Craig (1872 - 1966).

Kim był wynalazca szczepionki - Edward Jenner?

Co prawda zanie­czyszczenie szczepionki zawierającej krowiankę wirusem ospy prawdziwej sprawiło, że u szcze­pionych ludzi pozostawały blizny, ale procedura szczepień ochronnych powoli zdobywała należne sobie uznanie, a Edward Jenner zyskał sławę i sza­cunek współczesnych.

DEMBOWSKI EDWARD

DEMBOWSKI EDWARD, ur. 1-2 1885); wg niektórychbadaczy miał też być Edwardem w nie ukończ, dramacieKrasińskiego Rok 1846 (powst.

GALLI Edward Marian, pseud. Edward Marian

GALLI Edward Marian, pseud. Edward Marian, ur.

KLICH EDWARD

KLICH EDWARD, ur.

KOZIEŁ EDWARD

KOZIEŁ EDWARD, ur.

KOZIKOWSKI EDWARD

KOZIKOWSKI EDWARD, ur.

KOŹMIAN ANDRZEJ EDWARD

KOŹMIAN ANDRZEJ EDWARD, ur.

LESZCZYŃSKI EDWARD

LESZCZYŃSKI EDWARD, ur.

LUBOMIRSKI EDWARD KAZIMIERZ, książę

LUBOMIRSKI EDWARD KAZIMIERZ, książę, ur.

LUBOWSKI EDWARD

LUBOWSKI EDWARD, ur.