Edmund Cieślak

Edmund Cieślak

Czytaj Dalej

IRONSIDE WILLIAM EDMUND (1880-1959) - marszałek polny

Oficer brytyjski, w 1938 r. był gu­bernatorem Malty i przypuszczał, że stanowisko to pozwoli mu spokoj­nie doczekać emerytury. Jednakże w maju 1939 r. otrzymał urząd in­spektora generalnego wojsk zamor­skich (Inspector General of Over-seas Forces), 3 września 1939 r. ob­jął zaś funkcje szefa brytyjskiego...

KNOLL-KOWNACKI EDMUND STANISŁAW (1891-1953) - generał

Od 1914 do 1917 r. w Legionach Polskich, od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. W czasie woj­ny polsko-bolszewickiej dowodził m. in. brygadą artylerii 1 dywizji piechoty Legionów, a następnie brygadą piechoty tej dywizji.

W la­tach 1922-24 studiował w Ecole Superieure de Guerre. Po powrocie do kraju...

CHOJECKI EDMUND

CHOJECKI EDMUND, ur.

JANKOWSKI EDMUND

JANKOWSKI EDMUND, ur.

BREHM Alfred Edmund

(wym. brejm), 1829-84, Zoolog niemiecki wsławiony głównym swym dziełem Życie zwierząt (Tierleben, 1864-69) tłumaczonym na wiele języków, dzięki któremu zyskał przydomek „ojca zwierząt", nm. Tiervater Brehm.

NAGANOWSKI EDMUND, pseud. E. Działosza

NAGANOWSKI EDMUND, pseud.

NIZIURSKI EDMUND

NIZIURSKI EDMUND, ur.

OSMAŃCZYK EDMUND JAN

OSMAŃCZYK EDMUND JAN, ur.

KEAN Edmund

(wym. kim), 1789-1833, Syn wędrownej aktorki, porzucony przez matkę. Po pełnej przygód młodości i występach na scenie w podrzędnych rolach zabłysnął w 1814 jako Szajlok w Kupcu weneckim Szekspira. Osiągał triumfy w wielu rolach, m.in. Ryszarda III, Otella, Jagona, Makbeta i Króla Leara Szekspira...

WASILEWSKI EDMUND

WASILEWSKI EDMUND, ur.

STRZELECKI Paweł Edmund

1797-1873, Podróżnik, badacz Australii. Wyemigrował po powstaniu listopadowym 1831; w 1838 udał się do Nowej Holandii (dziś Australia), gdzie zajmował się w latach 1839—40 geologią, mineralogią i etnografią.

Zbadał łańcuch Wielkich Gór Wododziałowych; w dolinie Clywd i w okolicy Bathurst odkrył...

ANDRASZEK EDMUND SchP

SP, PRM 1(1841) 183-188; Ksiądz Edmund A.

BECKER CHRISTOPH EDMUND SDS

Wunderle, Professor Christoph Edmund B.

BISHOP EDMUND

Connolly, Edmund B. Gasquet, Edmund B. Wilmart, Edmund B. Abercrombie, Life and Work of Edmund B.

BOJANOWSKI EDMUND

Rehmus, Edmund B. Szelęgiewicz, Edmund B. Kornacka, Edmund B. Jabioriska-Dcplula, Edmund B. Gibasiewicz, Edmund B. Biel, Edmund B.

BURSCHE EDMUND

Szeruda, Edmund B. profesor Edmund B.

CASTELL, Castle EDMUND

ur. 1606 w East Hatley (Cambridgeshire),zm. 1685 w Higham Gobion (Bedfordshire), Językoznawca,orientalista.

Studia teol. i języków orientalnych odbył w Cambridge;1664 został prof, uniw., a stworzoną dla niego katedrę językaang. objął dopiero 1674. Współpracował z B. Waltonem przyredagowaniu Poliglotty...

DALBOR EDMUND abp. kard.

Glemp, Ksiądz Edmund kardynał D. Banaszak, Ksiądz prymas kardynał Edmund D.