East End

Czytaj Dalej

EAST END

i:st end) Uboższe dzielnice Londynu, położone we wsch. West End; ang.

Wyjaśnij, co powoduje, że „Nad Niemnem” kończy się happy endem, a „Lalka” katastrofą.

Nad Niemnem kraina ludzi szczęśliwych tylko wtedy, kiedy pracują, musi się kończyć happy endem.

Wyjaśnij, co powoduje, że „Nad Niemnem” kończy się happy endem, a „Lalka” katastrofą

Nad Niemnem kraina ludzi szczęśliwych tylko wtedy, kiedy pracują, musi się kończyć happy endem.

WEST END

uęst end) Ang. East End.

EAST ANGLIA

Diecezja w środk.wsch. Anglii, eryg. 13 III 1976 jako sufr. Westminsteru, ze stolicą w Norwich; powstała z podziału diec. Northampton (hrabstwa Cambridgeshire, Norfolk, Suffolk); obejmuje 12 364 km2 i liczy 1,74 min mieszk., w tym 69 730 katolików, 56 parafii, 73 księży diec. i 31 zak., 59 zakonników, 235...

EAST ASIA CHRISTIAN CONFERENCE

Związek poza-katolickich Kościołów Azji Wschodniej, powstały 1957 na konferencji w Prapat (Indonezja) dla niesienia pomocy wzajemnej lokalnym radom chrześcijańskim.

W skład E.A.Ch.C. wchodzą m.in. Ali Pakistan ChristianCouncil, All Burma Baptist Convention, Christian Council of Burma, Church of Christ in...

The end justifies the means” – opinion essay.

“The end justifies the means” is used to say that doing bad things is acceptable if they achieve an important result. On the other hand, we shouldn’t leave no stone unturned because it may have terrible result in the end.

EL FEXT (Equal Level Far-End Crosstalk)

EL FEXT (Equal Level Far-End Crosstalk) - parametr zdalnego przeniku kablowego FEXT, pozwalający ocenić przydatność kabla miedzianego dla szybkich transmisji w okablowaniu strukturalnym.

EOT (End of Transmission)

EOT (End of Transmission) - sygnalizacja końca  transmisji danych, znak sterujący używany w telekomunikacji do zasygnalizowania końca transmisji.

ETX (End of Text)

ETX (End of Text) - koniec informacji tekstowej, znak sterujący używany w telekomunikacji do wskazania końca informacji tekstowej, ale nie ukończenia całej transmisji które sygnalizuje dopiero znak EOT (End of Transmission).

FEP (Front End Processor)

FEP (Front End Processor) - dedykowany komputer komunikacyjny współpracujący przez szybkie i równoległe łącze interfejsowe z głównym komputerem mainframe, zarządzający łączami transmisji danych od terminali i urządzeń zdalnych.

FEXT (Far-End Crosstalk)

FEXT (Far-End Crosstalk) - przenik zdalny stanowiący jedno z dwóch istotnych zakłóceń powstających w  miedzianych torach transmisyjnych w wyniku wzajemnego  oddziaływania elektromagnetycznego między aktywnymi skrętkami w kablu.

NEXT (Near End Crosstalk, NEXT loss)

NEXT (Near End Crosstalk, NEXT loss) - przenik zbliżny (przesłuch sygnałów) stanowiący jedno z dwóch najbardziej istotnych zakłóceń i strat w miedzianych torach transmisyjnych, powstający w wyniku wzajemnego oddziaływania elektromagnetycznego między dwoma aktywnymi liniami (skrętkami) kabla o odmiennych kierunkach transmisji.

Protokół ES-IS (End System to Intermediate System)

Protokół ES-IS (End System to Intermediate System) - jeden z protokołów współdziałania przy wyborze trasy między systemem końcowym ES (End System) z hostem a systemami pośrednimi IS (Intermediate System) zawierającymi rutery.

PS ELFEXT (PowerSum Equal Level Far-End Crosstalk)

PS ELFEXT (PowerSum Equal Level Far-End Crosstalk) - parametr przesłuchu zdalnego FE)CT, pozwalający określić przydatność kabla miedzianego do przekazów korzystających z wieloparowych transmisji w trybie pełnego dupleksu.

PS NEXT (PowerSum Near-End Crosstalk)

PS NEXT (PowerSum Near-End Crosstalk) - parametr przesłuchu zbliżnego NEXT w miedzianych torach kablowych, obejmujący sumarycznie wpływ zakłóceń pochodzących od wielu par znajdujących się w kablu telekomunikacyjnym (najczęściej 4 pary w kablu).