Dźwignia

Dźwignia

Czytaj Dalej

Dźwignia operacyjna

Charakterystyka

Dźwignia operacyjna (operating leverage) jest dźwignią, którą uzyskuje firma za pomocą obrotów. Dotyczy ona struktury aktywów i ich wykorzystania przez dane przedsiębiorstwo w tworzeniu wartości firmy. Wzrost wykorzystania zdolności produkcyjnych, którymi dane przedsiębiorstwo...

Dźwignia finansowa

Charakterystyka

Pojęcie dźwigni finansowej jest związane ze sposobem finansowania działalności inwestycyjnej firmy,

a konkretnie ze strukturą kapitału firmy lub inaczej relacją między finansowaniem działalności firmy długiem a

finansowaniem kapitałem własnym.

Dźwignia finansowa określa relację...

Co to jest dźwignia?

Nasz wielokrotnie wspominany dziadek do orze­chów składa się z dwóch dźwigni jednostronnych, połączonych na jednym końcu sworzniem, pełnią­cym rolę punktu podparcia. Ściskamy przeciwległe końce obu dźwigni, natomiast orzech umieszcza­my w szczękach, znajdujących się znacznie bliżej sworznia...

Dźwignia finansowa i operacyjna

 

Zjawisko dźwigni finansowej – efektywne wykorzystanie obcych kapitałów dla zwiększenia zyskowności kapitałów własnych.

Za posługiwanie się obcymi kapitałami firma płaci wprawdzie odsetki, które dotyczą nie tylko kredytów bankowych ale również zobowiązań wobec innych wierzycieli, w tym także wobec...

DŹWIGNIA

DŹWIGNIA, miesięcznik artyst.-lit., wyd. w Warszawie od marca 1927 do lipca 1928, red. początkowo przez M. Szczukę, a po jego zgonie (lipiec 1927) przez T. Żarnowerównę i W. Wandurskiego. Czasopismo związane z KPP (którą reprezentował w zespole red. J. Hempel), zmierzało do skupienia ludzi sztuki na...