Dźwigacz

Dźwigacz

Czytaj Dalej

Dźwigacz jądra

Dźwigacz jądra (m. cremaster). O ile osłonka pochwowa jądra obiema swymi blaszkami dozwala na pewną przesuwalność jądra w swych osłonkach, o tyle powięź nasienna wewnętrzna i dźwigacz jądra, które na niej spoczywają, tworzą mięśniowo-włóknisty układ wieszadłowy regulujący położenie jądra...

Mięsień dźwigacz wargi górnej

M. dźwigacz wargi górnej (m. levator labii superioris) jest położony ku bokowi od poprzedniego.

Rozpoczyna się on szeroko na brzegu podoczodo-łowym powyżej otworu podoczodołowego. Włókna biegną ku dołowi oraz przyśrodkowo nieco zbieżnie i kończą sięw skórze bruzdy nosowo-wargowej, sięgając aż...

Mięsień dźwigacz kąta ust

M. dźwigacz kąta ust (ra. lerator anguli oris) jest mięśniem płaskim, trójkątnym, położonym w dole nadkłowym.

Mięsień ten rozpoczyna sięw dole nadkłowym poniżej otworu podoczodołowego; włókna biegną ku dołowi nad kłem, wchodzą do węzła mięśniowego i kończą sięw skórze oraz błonie...

Dźwigacz podniebienia

Dźwigacz podniebienia (m. levator veli palatim s. m. petrosalpingostaphy-linus) kształtu okrągławego, wąski u góry, szerszy u dołu, biegnie od podstawy czaszki do podniebienia miękkiego.

Mięsień ten rozpoczyna się: i) na powierzchni dolnej piramidy kości skroniowej przed otworem zewnętrznym kanału...

Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa

Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa (m. levator labii superioris alaeąue nasi) tworzą dwa pasma włókien mięśniowych leżące ku bokowi od nosa.

Mięsień ten rozpoczyna się wąskim pasmem na wyrostku czołowym szczęki; włókna boczne biegną stromo ku dołowi oraz do boku i kończą sięw skórze wargi...

Naprężacz i dźwigacz podniebienia

Naprężacz i dźwigacz podniebienia. Oba te mięśnie kierując się ku dołowi do podniebienia miękkiego rozpoczynają się na podstawie czaszki jeden obok drugiego; u swych początków obejmują one część chrząstkową trąbki słuchowej.

Naprężacz przyczepia się do jej strony przednio-bocznej (m...

Powięź dźwigacza jądra

Powięź dźwigacza jądra (fascia cremasterica) jest dalszym ciągiem powięzi powierzchownej brzucha oraz rozcięgna m. skośnego zewnętrznego brzucha. Powięź ta pokrywająca z zewnątrz dźwigacz jądra nie ma większego znaczenia praktycznego. Jest ona grubsza u góry, gdzie otacza powrózek nasienny, niż...

Dźwigacz odbytu

Dźwigacz odbytu rozpoczyna się na stronie wewnętrznej miednicy małej na poziomie otworu zasłonionego. Tutaj jednak brak jest podłoża kostnego i włókna mięśniowe przyczepiają się do wzmocnionego pasma powięzi pokrywającej zasłaniacz wewnętrzny, do tzw. łuku ścię-gnistego dźwigacza odbytu...

Dźwigacz łopatki

Dźwigacz łopatki (m. levator scapulae) ma kształt wydłużonego trójkąta; jest on położony na bocznej powierzchni szyi między górnym kątem łopatki a górną połową kręgu szyjnego.

Przyczepy. Rozpoczyna się on zwykle czterema wiązkami na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych pierwszego do...

Dźwigacz odbytu

Dźwigacz odbytu (m. levałor ani) jest mięśniem parzystym, cienkim 1 płaskim, kształtu czworokątnego. Ze ściany przednio-bocznej miednicy małej oba mięśnie kierują się lejkowato przyśrodkowo, ku tyłowi i do dołu do okolicy odbytu i kości guzicznej. Z przodu oba mięśnie, prawy i lewy...

Tętnica dźwigacza jądra

T. dźwigacza jądra (a. cremasterica ) powstaje w pobliżu pierścienia pachwinowego głębokiego i przez ten pierścień lub przebijając ścianę tylną kanału pachwinowego wstępuje do niego. Towarzyszy ona powrózkowi nasiennemu, rozgałęzia się na dźwigaczu oraz w osłonkach jądra i zespala się zarówno...

Mięśnie dźwigacze żeber

Mm. dźwigacze żeber (mm. levatores costarum) są to płaskie, trójkątne, cienkie i małe mięśnie w liczbie dwunastu z każdej strony, położone do tyłu od stawów żebrowo-poprzecznych i przykryte m. najdłuższym. Mięśnie te, jako pochodne mm. międzyżebrowych (p. dalej), przesunęły swój przyczep...

Dźwigacz gruczołu tarczowego

Dźwigacz gruczołu tarczowego (m. leiator glandulae thyreoideae). Niezbyt rzadko powięź tarczowa wzmocniona jest mniej lub więcej silnymi pęczkami mięśniowymi, które się oddzieliły od jednego z sąsiednich mięśni i przymocowują gruczoł do szkieletu krtani. W zależności od ich położenia i...

Dźwigacz przedni gruczołu tarczowego

Dźwigacz przedni gruczołu tarczowego oddzielił się od mięśnia pierścieńno-tarczowcgo lub tarczowo-gnykowego. Jest on położony w płaszczyźnie pośrodkowej lub w jej pobliżu. Rozpoczyna się on na trzonie kości gnykowej lub na chrząstce tarczowatej i kończy na płacie piramidowym lub na płacic...

Dźwigacz boczny gruczołu tarczowego

Dźwigacz boczny gruczołu tarczowego powstaje powierzchownie z mięśnia tarczowo-gnykowego  w pobliżu guzka tarczowego dolnego chrząstki tarczowatej i biegnie do torebki powierzchni przyśrodkowej (krtaniowo-tchawiczej) płata bocznego. Zaopatruje go gałąź tarczowo-gnykowa pętli szyjne.