Dźwięk

Czytaj Dalej

Typy zapisu dźwięku w komputerze

Wiele kart muzycznych ma możliwość przetwarzania dwóch typów plików zawie­rających dźwięk: tzw. pliki WAVE i piki MIDI lub inne. Dźwięk, tak naprawdę, jest zmianą ciśnienia powietrza wywołującą określone drgania, które mogą być rejestro­wane przez ludzkie ucho. Pliki typu WA­VE posiadają...

Wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu

W fizyce fale to zaburzenia ośrodka, pola rozchodzące się w czasie i przestrzeni, przenoszące energie bez przenoszenia materii. Opis matematyczny fal to najogólniej mówiąc rozwiązanie równania falowego. Prędkość dźwięku w określonym ośrodku jest prędkością rozchodzenia się w nim zaburzenia mechanicznego. Prędkość dźwięku w powietrzu (a także ogólnie - w gazach) wyraźnie zależy od temperatury (ściślej od pierwiastka kwadratowego z temperatury wyrażonej w ...

Zakres słyszalności dźwięku

Człowiek jest w stanie usłyszeć dźwięki o częstoś­ciach od około 20 Hz do około 20 kHz (20000 Hz). Takie dźwięki nazywamy słyszalnymi. Dźwięki 0 niższych częstościach powodują wyraźnie odczu­walne drgania ciała i są raczej odczuwane niż sły­szane. Górna granica zakresu słyszalności...

Jak powstaje nagranie dźwięku?

Profesjonalne studia nagraniowe tworzą nagrania muzyczne na magnetofonach wielościeżkowych. Nagrywają one zwykle od 16 do 24 oddzielnych ścieżek na specjalnej szerokiej taśmie. Każdy instrument w grupie rockowej albo każda sekcja w orkiestrze jest nagrywana na oddzielnej ścieżce. Oznacza to, ze w razie...

Zapis dźwięku

Pierwsze urządzenie służące do zapisu dźwięku było dziełem Thomasa Edisona. Jednak wyna­lazca nie mógł nawet marzyć, że jego pomysł stanie się zarodkiem potężnego, przynoszącego dochody rzędu wielu miliardów dolarów, rynku nagrań. Głos Edisona brzmiał bardzo metalicznie i był mocno...

Co to jest częstotliwość i wysokość dźwięku?

Częstotliwość dźwięku to liczba pełnych cykl, drgań w jednostce czasu. Częstotliwość dźwięku instrumentów zależy od różnych czynników fizycznych, takich na przykład jak długość drga­jącego stupa powietrza, rozmiar talerza, czy na­ciąg membrany bębna. Częstotliwość dźwięków...

Formaty plików audio. Różnica pomiędzy dźwiękiem anologowym a cyfrowym. Prędkość bitowa bitrate

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Olsztynie Technikum nr 7 Formaty plików audio Olsztyn 2008 Spis treści 1.Formaty plików audio. 2 Wav 2 Aac 2 AIFF 2 Ogg 3 Asf 3 Mp1 3 Mp2 3 Mp3 3 MP3PRO 3 Mp4 3 Wma 3 Midi 4 Ac3 4 2. Różnica miedzy dźwiękiem anologowym a cyfrowym. 4 3.Prędkość bitowa bitrate 6 1.Formaty plików audio. Wav - Jest to format plików dźwiękowych stworzony przez firmę Microsoft i IBM. Wave bazuje na formacie RIFF, poszerzając go o ...

Fizyka - ciepło, dzwięk

Efekt Dopplera to zmiana częstotliwości oraz długości fali zarejestrowana przez obserwatora, który porusza się względem źródła fali.

 DŹWIĘKI:

Dźwięki słyszalne-16-20k Hz.

Fala dźwiękowa-fala kulista,rozchodząca się w powietrzu.W suchym powietrzu rozchodzi się z pr. 340m/s.

Co wydaje jakie...

Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

W akcie komunikowania nadawca przekazuje odbiorcom treści za pomocą systemu znaków. Akt komunikacji między dwoma osobami jest wówczas kompletny, gdy te same znaki i symbole rozumieją one w analogiczny sposób. W skład tego systemu wchodzą podstawowe środki...

Pogłos dźwięku

Gdy dźwięk odbija się od ścian w pomieszczeniu, zwykle ma do przebycia stosunkowo niewielką odległość. Kolejne odbite dźwięki docierają do naszych uszu tak szybko po sobie, że nie odbiera­my ich jako wyraźnego echa. Dźwięk taki może wędrować po pomieszczeniu ulegając wielokrot­nemu odbiciu od...

Jak słyszymy dźwięki?

Dźwięki są drganiami, które odbieramy za pomocą słuchu. Inaczej nit w przypadku promie­niowania elektromagnetycznego, dźwięk musi rozchodzić się w ośrod­kach stałym, ciekłym lub gazowym. Prawie każde ciało może drgać, wytwarzając dźwięki. Niekiedy drgania te można zauwa­żyć gołym okiem...

Od kiedy filmy mają dźwięki?

Mowę, muzykę i inne dźwięki udało się zsynchro­nizować z filmem już w 1900 roku, co zostało zaprezentowane na Wystawie Światowej w Paryżu. Dźwięki nagrywano na płytę gramofonową, a uzy­skanie zadowalającego efektu było zadaniem ope­ratora. Nie było to proste i operator musiał często...

Od czego zależy percepcja dźwięków mowy?

Z. M, Kurkowski (1997) uważa, że w analizie percepcji dźwięków mowy istotne są określone procesy, które należy uwzględniać. Są lo:

podstawowa funkcja analizatora słuchowego, którego efektem jest powstawanie wrażeń słuchowych (jesl lo tzw. słuch fizjologiczny);

rozróżnianie (i utożsamianie)...

Dźwięk na taśmie

W 1898 roku duński inżynier Valdemar Poulsen zademonstrował dźwięk zapisany magnetycznie na strunie fortepianowej. Nie istniały jeszcze wów­czas metody pozwalające na wzmacnianie sygna­łów elektrycznych, więc publiczność słuchała słabiutkiego dźwięku za pomocą słuchawek. Ma­szyneria była...

Wysokość dźwięku

wysokość dźwięku; liczba drgań na sekundę charakteryzująca słyszane dźwięki. Najniższa liczba drgań słyszalna dla ucha człowieka wynosi 15 Hz. Dźwięki o niższej częstotliwości nazywamy infradźwiekami. Najwyższa w. d. waha się w granicach 24000 — —28000 Hz. Wyższe drgania nazywamy...

Cechy dźwięku

cechy dźwięku; wartości akustyczne decydujące o tym, jak odbieramy bodźce słuchowe. Wśród c. d. wymie­nić można jako podstawowe: wyso­kość, natężenie, czas trwania, barwa, głośność, kierunek źródła dźwięku. Odczuwanie rozmaitych cech dźwięku zależy od środowiska, w jakim wystę­pują...

Jakie formy realizacji dźwięków wyróżnia się w dyslalii?

Z foniatrii wywodzi się również trójczłonowy podział wad wymowy, uwzględniający podstawowe sposoby realizacji dźwięków: mogilalia (której odpowiada lingwistyczny termin elizja). paralalia (substytucja) i deformacja (zniekształcenie dźwięku). Zdaniem J. T. Kani (1982). do tych form można sprowadzić...

Co to jest dźwięk cyfrowy?

Płyta kompaktowa była chyba pierwszym ogólno­dostępnym zastosowaniem techniki cyfrowej. Do wczesnych lat osiemdziesiątych najpopularniejszą formą zapisu muzyki była płyta winylowa. Nacięto na niej spiralną ścieżkę, w której były niewielkie wybrzuszenia i wgłębienia. Po ścieżce poruszała się...

Elektryczne zapisywanie i odtwarzanie dźwięków

Elektryczne zapisywanie i odtwarzanie dźwięków rozpoczęło się w latach dwudziestych. Tubę w stu­diu zastąpił jeden bądź kilka mikrofonów, zmie­niających falę akustyczną w sygnały elektryczne. Te z kolei przekazywano do sterowanych elektro­magnetycznie igieł tnących, które żłobiły rowki o...

Jak mierzy się poziom hałasu (natężenie dźwięku)?

Natężenie, czyli mówiąc w uproszczeniu energia fali akustycznej, jest mierzone w decybelach (dB). Szept wykazuje ok. 15 decybeli, a ruchliwa ulica emituje ok. 90 decybeli. Dźwięki głośniejsze niż 100 decybeli stają się nieznośne dla ucha, o natężeniu ok. 140 decybeli, wywołują ból i mogą poważnie...