AIDS - dżuma XX wieku - Jak komórki zarażają się wirusem HIV

Jest to proces wieloetapowy, złożony z następujących po sobie faz. Są one efektami interakcji między komórką wrażliwą na zakażenie, a cząstką wirusa.

Proces ten wygląda w następujący sposób:

1- przyłączenie cząstki wirusowej do powierzchni komórki

2- połączenie wirusa z błoną komórkową...

AIDS - dżuma XX wieku - Zakażenia wirusem HIV

Zakażenie HIV powoduje wszystkie postacie procesu infekcujnego znane w patologii chorób zakaźnych. Są to:

- zakażenia bezobjawowe

- ostre zespoły chorobowe

- przewlekłe zespoły chorobowe

Mnoga lokalizacja układowa wirusa wywiera piętno na historii choroby, kończącej się - po latach od zakażenia...