Dżuma - bohaterowie

Pierwszoplanową postacią utworu jest lekarz, doktor Bernard Rieux. Na czas dżumy pozostaje w Oranie z matką, która przybywa, by prowadzić mu dom (żona wyjechała do sanatorium). Nie ma obowiązków rodzinnych, więc całkowicie poświęca czas swoim pacjentom. Przyjmuje on zarazem funkcję kronikarza, jest...

Dżuma Streszczenie

Rambert ma nową szansę opuszczenia miasta. Zamieszkuje w domu Marcela i Louisa, by w każdej chwili móc wyjść. Dużo roz­mawia z ich matką, starą Hiszpanką. Kiedy już ma pewność, że będzie mógł wyjść z Oranu, nagle zmienia zdanie. Postanawia zostać, by...

„Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem , nikt na świecie nie jest od niej wolny” - uczyń te słowa mottem do literatury wojny i okupacji

 Literatura wojny i okupacji poruszała przede wszystkim problem wojny. Każdy autor piszący w tym okresie , czy chciał , czy nie , musiał choć trochę pisać na ten temat. I tak właśnie czynili twórcy tacy jak: Zofia Nałkowska , Tadeusz Borowski , Hanna Krall , Gustaw...

„Buntuję się, więc jestem” - Dżuma

Bez względu na to, co się sądzi o Albercie Camusie jako przedstawicielu egzystencjalizmu w literaturze — jego Dżumę można i należy traktować jako utwór realistyczny, tzn. przedstawiający problematykę współczesności i prawdopodobne wypadki. Prześledzimy pokrótce owe wypadki:

W Oranie wybucha...

"Dżuma" jako powieść parabola

Powieść "Dżuma" Alberta Camusa jest utworem, który można określić w wieloraki sposób: jest to zarówno powieść egzystencjalna związana z filozofią egzystencjalizmu, parabolą - przypowieścią, jak i kroniką wydarzeń dziejących się w Oranie od 16 kwietnia 194. roku do lutego następnego roku...

Bohaterowie powieści Camusa pt. "Dżuma" wobec epidemii. Postawa i praca kilku bohaterów powieści w nadmiarze obowiązków, poświęcenia i grozy

• kilku bohaterów powieści - B. Rieux, J. Tarrou, R. Rambert, J. Grand, Paneloux - zasługuje na szczególną uwagę; mimo iż znaleźli się wobec takiego samego zagrożenia jak wszyscy, postanowili działać i przyjęli czynną postawę wobec epidemii; należeli do tej grupy nielicznych, którzy przeciwstawili...

Postawy obywateli wobec zagrożenia - „Dżuma” Alberta Camusa

„Dżuma” Alberta Camusa to parabola, w której wydarzenia i świat przedstawiony są pretekstem do głębszych przemyśleń, do przekazania prawd o ludzkiej egzystencji.

Przed przystąpieniem do charakterystyki bohaterów, zatrzymam się na interpretacji tytułu powieści. „Dżuma” ma kilka znaczeń:

dżuma...

Metaforyczny sens "Dżumy" i filozoficzna wymowa powieści

"Dżuma" ma wiele interpretacji, wiele osób analizowało znaczenia ukryte za symbolicznymi obrazami, z których złożona jest powieść. Jedno ze znaczeń to rzeczywista choroba, która wydarzyła się w Oranie, albo w innym mieście lub jeszcze może się zdarzyć, "bo bakcyl dżumy nigdy nie umiera". Ponieważ...

Struktura i znaczenie Dżumy

Powstała po II wojnie powieść Alberta Camusa jest utworem o charakterze uniwersalnym. Wydarzenia w Oranie odsyłają do szer­szych treści. Jest to więc dzieło o ekspansji zła i różnych postawach ludzkich. Jak staraliśmy się pokazać, walka ze złem przybiera formy zależne od motywacji, umiejętności...

Czarna śmierć - Epidemia dżumy

Czarna śmierć w ciągu zaledwie kilku lat zabrała co najmniej jedną czwartą ludności Europy. Wielu z tych, którzy przeżyli zarazę, było przekonanych, że oto nadszedł koniec świata.

Epidemia dżumy, nazywanej czarną śmiercią lub morową zarazą, przetoczyła się niemal przez całą Europę...

Dżuma Alberta Camusa parabola o wspolczesnym czlowieku i jego problemach egzystencjalnych

Akcja "Dżumy " rozgrywa sie w roku 194X w Oranie w Algierze. W miescie tym zaczynaja pojawiac sie zdechle szczury. Pojawiaja sie przypadki goraczki, wzrasta liczba zmarlych.

Doktor Rieux wie, ze w Oranie wybuchla epidenia Dżumy. Zwoluje narade komisji sanitarnej i stara sie uswiadomic wszystkim skale...

Moralne i filozoficzne przesłanie „Dżumy” A. Camusa.

 

„Dżuma” to utwór nazywany powieścią – parabolą. Jej tematem jest epidemia dżumy w Oranie w 194… roku (autor nie sprecyzował dokładnie daty, przypuszczalnie chodziło mu o pierwszą połowę lat 40-stych XX wieku, a więc czas trwania II wojny światowej). Pisarz przedstawił zamknięte, odizolowane od...

DŻUMA

Etiologia: Gram-ujemna pałeczka, Yersinia pestis.

Patogeneza. Zarazki po wtargnięciu do u-stroju wywołują przede wszystkim zmiany w okolicznych węzłach chłonnych i naczyniach. Rozsiew drogą krwionośną (bakterie-mia) może powodować zmiany w odległych narządach. Patologię dżumy kształtują głównie...

Postawy bohaterów „Dżumy” A. Camusa w sytuacjach zagrożenia.

 

Treść „Dżumy” Alberta Camusa stanowi historia zarazy w Oranie, mieście portowym w Algierii. Na jej tle dokonał pisarz analizy postaw moralnych kilku bohaterów w walce z dżumą oraz ich zachowań i reakcji na to, co wokół nich się dzieje. W zaistniałej sytuacji bohaterowie poczuli się bezradni...

Heroiczne tworzenie siebie w świecie grozy i absurdu treścią „Dżumy” - powieści parabolicznej Alberta Camusa

Wojna odcisnęła wyraźne piętno na literaturze wszystkich zaangażowanych w nią krajów. W literaturze francuskiej „ślad” wojny rozpatrywano z pozycji filozofii egzystencjalnej. Trudno jest podać krótką definicję tego kierunku filozoficznego, gdyż miał on różnorodne postacie. Profesor Władysław...

Postawy bohaterów powieści Camusa pt.: "Dżuma"

Akcja  powieści  Camusa  toczy  się w Oranie w 1940 roku. Jest to wymowna data,  wskazuje  na lata czterdzieste, lecz nie ukonkretnia czasu do końca, nadaje  powieści  wydźwięk  uniwersalny. na miasto spada zaraza - pierwszym symbolem  zagrożenia  są  wypełzające,  chore, zdychające szczury.Choroba...

DŻUMA (łac. pestis)

Zakaźna choroba bakteryjna gryzoni i drobnych ssaków. Wywoływana przez gram(-) pałeczki Yersinia pestis z rodziny Enterobacteriacae. Występuje w trzech postaciach: dymieniczej, septycznej i płucnej. Przenoszona (również na człowieka) przez pchły pasożytujące na zakażonych osobnikach. Nieleczona...

AIDS - dżuma XX wieku - Pochodzenie AIDS

Pierwsze przypadki AIDS zostały rozpoznane w roku 1981, na Haiti. Jednak badania archiwalnych surowic mieszkańców Afryki z końca lat 50., 60. i 70. dowodzą, iż zakażenia HIV - 1 (jeden z wirusów powodujących AIDS) występował już w tym pozornie odległym okresie. Analiza historii chorób również...

AIDS - dżuma XX wieku - Budowa oraz biologia wirusa HIV

Ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) w niedalekiej przeszłości występował pod innymi określeniami, które przechodzą do historii. Były to:

- LAV - lymphadenopathy associated virus

- HTLV-III - human T-cell lymphotropic virus

- ARV - AIDS-related virus

Nazwy te, mimo, iż są już nie używane...