Sieć dziwna

Twory tego rodzaju — tętnicze sieci dziwne — występują u licznych zwierząt: u człowieka w jednym tylko narządzie,, i tylko w postaci mikroskopowej, jako kłębki nerki.

Opis Obrazu "Dziwny Ogród" Józefa Mehoffera !!!

Obraz pt „Dziwny Ogród” namalowany został przez Józefa Mehoffera .

Fizycy na tropie wehikułu czasu - Dziwny świat grawitacji

Nie trzeba wcale się rozpędzać, żeby spowolnić bieg czasu. W polu grawitacyjnym zegar tyka wolniej niż w przestrzeni pozbawionej ciążenia. "Komuś obserwującemu Ziemię z góry wydawałoby się, że wszystko na jej powierzchni dzieje się wolniej" - pisał Stephen Hawking w swej "Krótkiej historii czasu"...

SIEĆ DZIWNA

Rozgałęzianie się naczynia włosowatego tętniczego na wiele drobnych naczyń włosowatych, które następnie znów łączą się w tętnicę (struktura ta występuje np. w ciałku nerkowym), lub rozgałęzianie się naczynia włosowatego żylnego na wiele drobnych naczyń włosowatych, które następnie znów...