Dzisiaj w Betlejem

Czytaj Dalej

Trwałe wartości epoki staropollskiej (co dzisiaj przetrwało a co straciło aktualność).

Żyjemy w okresie w fermentującym ciągłymi zmianami. W przerażająco szybkim tempie przegrupowują się, odwracają i ustawiają na nowo w innym porządku wobec rzeczywistości wszystkie niemal rzeczy i sprawy, z którymi jesteśmy związani. Przerażeni tą nieustanną zmiennością, nie przygotowani na nią...

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

W dziełach literackich znajdują odzwierciedlenie epoki „burzy i naporów”, a także okresy ciszy, milczenia, spokoju. Wszystkie jednak właśnie poprzez literaturę, jej cudotwórczą, fantastyczną, magiczną niemalże moc prowadzą ludzkość wciąż wyżej i naprzód. Od zarania dziejów aż po współczesne nam...

TEOLOGIA BIERZMOWANIA DZISIAJ - Podstawa antropologiczna

Wczesnokościelne postbaptyzmalne namaszczenie usamodzielnia się i staje się częścią rytu bierzmowania. W średniowieczu było nawet znakiem pierwszoplanowym. Włożenie rąk jes wzięciem w posiadanie, przyrzeczeniem i potwierdzeniem, jest gestem błogosławieństwa, mocy i pełnomocnictwa. Namaszczenie i...

TEOLOGIA BIERZMOWANIA DZISIAJ - Aspekt eklezjologiczno – sakramentalny

Podczas sakramentu bierzmowania dochodzi do głosu nowy moment we wzroście wiary. Chrześcijanin obdarowany Duchem Świętym w przyszłości powinien być do dyspozycji Kościoła dla pełnienia misjonarskich zadań. Umożliwia chrześcijaninowi wypowiedzenie całkowitego „tak” na zwrócenie się Boga w Jezusie...

TEOLOGIA BIERZMOWANIA DZISIAJ - Chrystologiczne centrum

Święty Duch Boga który bierze nas w posiadanie jest Duchem Jezusa Chrystusa, w którym żyje i jest blisko nas. Jan i Łukasz opisują jak przez tego Ducha stajemy się podobni do Niego i jesteśmy przez Niego posłani jak On przez Ojca aby przejąć Jego funkcje i być przekazicielem bożych obietnic. To trwałe...

Rozumienie Eucharystii dzisiaj

Teologiczna systematyka ujmując podstawowe stwierdzenie biblijnego i historyczno- dogmatycznego przekazu powinna przemyśleć 3 następujące problem:

problem obecności Pana

centralny temat jego ofiarowania się

podstawową myśl celebracji (communio)

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - osobowa obecność w „realnym znaku”

Prachrześcijańskim zachowanym od stuleci, przekonaniem jest że w tej uczcie i jej pokarmie w eucharystii, chlebie i winie rzeczywiście jest obecne ciało i krew Chrystusa J6,58: To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb...

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - jak rozumieć tą osobową obecność

Nie chodzi o naturalną zwykłą obecność, nie o przestrzenną obecność ludzkiego ciała. Idzie o wyrażone w znaku o osobowe udzielenie się. Tak osobowa relacja musi uzewnętrznić się w znakach i działaniach aby mogła być zauważana w darze uścisku dłoni w czułym geście w serdecznym objęciu. Wyraża...

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - jakimi słowami można określić tę osobową obecność

Średniowiecze włożyło wiele wysiłku aby opisać Eucharystię odpowiednimi pojęciami, a w dużej mierze posługiwało się pojęciami filozofii Arystotelowskiej, jest czymś nie możliwym opisanie osobowej relacji wspólnoty miłości przy pomocy substancji przypadłości.

Można sugerować, aby zamiast „...

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - Transsignifikacja

Tamtejsze sformułowania zostawiły dużo miejsca także dla naszej koncepcji, jest ona dzisiaj najlepszą osiągalną terorią realnej obecności.

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

W dziełach literackich znajdują odzwierciedlenie epoki „burzy i naporów”, a także okresy ciszy, milczenia, spokoju. Wszystkie jednak właśnie poprzez literaturę, jej cudotwórczą, fantastyczną, magiczną niemalże moc prowadzą ludzkość wciąż wyżej i naprzód. Od zarania dziejów aż po współczesne nam...

NATO - NATO dzisiaj

NATO dzisiaj jest organizacją zdolną podjąć nowe wyzwania bez przekreślania tradycyjnych zadań, organizacją budującą swą przyszłą rolę na udokumentowanej zdolności do adoptowania się do zmieniających się wymagań bezpieczeństwa.

Żarówki dzisiaj

Nowoczesne żarówki elektryczne mają spiralne włókno z wolframu wewnątrz szklanej bańki. Prąd elektryczny przepływający przez włókno nagrzewa je aż do 2 700° C, to daje mocne, białe światło. Światło emitowane przez lampę mierzy się w lumenach. Stosunek produkowanej ilości świa­tła do...

BETLEJEM POLSKIE

BETLEJEM POLSKIE, udramatyzowane jasełka w 3 aktachz interludiami, utwór L. Kanwą utworustała się bożonarodzeniowa opowieść betlejemska, wkomponowanaw krak.

BETLEJEM

Miasto w Judei w staroż. Palestynie, na płd. od Jerozolimy, często wymieniane w Starym i Nowym Testamencie jako miejsce śmierci Racheli, zamieszkania Moabitki Rut i Noemi, miasto Dawidowe i miejsce urodzenia Chrystusa; por. Ew. wg Łuk., 2,1-20; cel pielgrzymek chrześcijańskich; hebr. Bet Lehem 'dom chleba a...

JESZCZE JEDEN MAZUR DZISIAJ

Jeszcze jeden mazur dzisiaj, Choć poranek świta.

SPIS LUDNOŚCI W BETLEJEM

Obraz (1566) Pietera Bruegela St., Bruksela, kol. Mayer van der Bergha. Spis zarządzony wg dekretu cesarza Oktawiana Augusta przez namiestnika Syrii, Cyryna (P. Sulpiciusa Quirina), wg Biblii, Ew. wg Luk., 2, 1-5.

BETLEJEM

Fic,Betlejem, AK 29(1932) 70-75; R.

BETLEJEM, Societas Missionum Exterarum de Bethlehem in Helvetia, Towarzystwo Misji Zagr. Betlejem w Szwajcarii

; duchowość swoją kształtujązgodnie z ideą dziecięctwa Chrystusa z Betlejem, szczególnieakcentując prostotę i akceptację wszystkich sytuacji i wydarzeńżyciowych jako pochodzących od Boga.

Obserwując świat, widzimy który z trendów zachowań konsumenckich ma wielki wpływ na business dzisiaj i w najbliższym czasie

Sposób życia ludzi biznesu wpływa na sposób prowadzenia ich biznesów, podejmują decyzje zależne od zachowań konsumenckich ludzi, ponieważ w przeciwnym razie ich biznes nie miałby racji bytu ani dzisiaj ani w najbliższej przyszłości.