Dzisiaj tańczę jutro kocham

Czytaj Dalej

Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga"

Już odpowiadam: bo kochał najlichsze źdźbło trawy. Bo kochał człeka co z losem się zmaga. Pozostaje na marginesie jeszcze jedno pytanie: Dlaczego kochał przyrodę i prostego, najbliższego jej człowieka?

" Ja kocham cały naród ! (...) . Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić (...) " . Jak bohaterowie romantyczni wypełniali tę misję ?

" Ja kocham cały naród ! W słowach "Ja i Ojczyzna to jedno, nazywam się Milijon, bo za Milijon kocham i cierpię katusze" zawiera się jakże piękna dewiza utożsamiająca osobiste szczęście bohatera ze szczęściem całego narodu.

Trwałe wartości epoki staropollskiej (co dzisiaj przetrwało a co straciło aktualność).

Żyjemy w okresie w fermentującym ciągłymi zmianami. W przerażająco szybkim tempie przegrupowują się, odwracają i ustawiają na nowo w innym porządku wobec rzeczywistości wszystkie niemal rzeczy i sprawy, z którymi jesteśmy związani. Przerażeni tą nieustanną zmiennością, nie przygotowani na nią...

Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga"

Już odpowiadam: bo kochał najlichsze źdźbło trawy. Bo kochał człeka co z losem się zmaga. Pozostaje na marginesie jeszcze jedno pytanie: Dlaczego kochał przyrodę i prostego, najbliższego jej człowieka?

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

Najznamienitsi twórcy, a przewodził im Jan Kochanowski, artyści tacy, jak choćby Daniel Naborowski i wspomniany już Staff, odkryli wartość filozofii stoickiej.

TEOLOGIA BIERZMOWANIA DZISIAJ - Podstawa antropologiczna

Wczesnokościelne postbaptyzmalne namaszczenie usamodzielnia się i staje się częścią rytu bierzmowania. W średniowieczu było nawet znakiem pierwszoplanowym. Włożenie rąk jes wzięciem w posiadanie, przyrzeczeniem i potwierdzeniem, jest gestem błogosławieństwa, mocy i pełnomocnictwa. Namaszczenie i...

TEOLOGIA BIERZMOWANIA DZISIAJ - Aspekt eklezjologiczno – sakramentalny

Podczas sakramentu bierzmowania dochodzi do głosu nowy moment we wzroście wiary. Chrześcijanin obdarowany Duchem Świętym w przyszłości powinien być do dyspozycji Kościoła dla pełnienia misjonarskich zadań. Umożliwia chrześcijaninowi wypowiedzenie całkowitego „tak” na zwrócenie się Boga w Jezusie...

TEOLOGIA BIERZMOWANIA DZISIAJ - Chrystologiczne centrum

Święty Duch Boga który bierze nas w posiadanie jest Duchem Jezusa Chrystusa, w którym żyje i jest blisko nas. Jan i Łukasz opisują jak przez tego Ducha stajemy się podobni do Niego i jesteśmy przez Niego posłani jak On przez Ojca aby przejąć Jego funkcje i być przekazicielem bożych obietnic. To trwałe...

Rozumienie Eucharystii dzisiaj

Teologiczna systematyka ujmując podstawowe stwierdzenie biblijnego i historyczno- dogmatycznego przekazu powinna przemyśleć 3 następujące problem:

problem obecności Pana

centralny temat jego ofiarowania się

podstawową myśl celebracji (communio)

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - osobowa obecność w „realnym znaku”

Prachrześcijańskim zachowanym od stuleci, przekonaniem jest że w tej uczcie i jej pokarmie w eucharystii, chlebie i winie rzeczywiście jest obecne ciało i krew Chrystusa J6,58: To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb...

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - jak rozumieć tą osobową obecność

Nie chodzi o naturalną zwykłą obecność, nie o przestrzenną obecność ludzkiego ciała. Idzie o wyrażone w znaku o osobowe udzielenie się. Tak osobowa relacja musi uzewnętrznić się w znakach i działaniach aby mogła być zauważana w darze uścisku dłoni w czułym geście w serdecznym objęciu. Wyraża...

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - jakimi słowami można określić tę osobową obecność

Średniowiecze włożyło wiele wysiłku aby opisać Eucharystię odpowiednimi pojęciami, a w dużej mierze posługiwało się pojęciami filozofii Arystotelowskiej, jest czymś nie możliwym opisanie osobowej relacji wspólnoty miłości przy pomocy substancji przypadłości.

Można sugerować, aby zamiast „...

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - Transsignifikacja

Tamtejsze sformułowania zostawiły dużo miejsca także dla naszej koncepcji, jest ona dzisiaj najlepszą osiągalną terorią realnej obecności.

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

Najznamienitsi twórcy, a przewodził im Jan Kochanowski, artyści tacy, jak choćby Daniel Naborowski i wspomniany już Staff, odkryli wartość filozofii stoickiej.

Poezja futurystyczna - Szczęśliwe jutro

Jak będzie urządzony świat, ku któremu zdąża futuryzm? Przede wszystkim, odpowiadalijego twórcy, będzie to świat czytelny, zrozumiały dla każdego, odkłamany z „etykietek” (Ja-sieński). Znikną niepotrzebne komplikacje. Zatriumfuje prostota. Przedmioty i słowa odzy-skają jednoznaczność.

Znów będzie...

Poezja filozoficzna - Aż tak kochać przyrodę

Człowiek chce „zmylić ścieżynę istnienia”, pragnie zespolić się z przyrodą. Bywa, żeudaje mu się to  b e z k a r n i e. Opowieścią o triumfie wędrowania pomiędzy światem czło-wieczym a roślinnym, optymistyczną balladą filozoficzną Leśmiana jest poemat Łąka. Razupewnego mężczyzna zakochał...

KOCHAĆ I OCHRANIAĆ

Metafory: Śmierci, beznadziejności, wyczerpania, utraty kontroli i poczucia winy, uwięzienia, wpadania w zasadzkę, utraty wolności Strategie: Ponowne zespolenie rodziny – gdy odtrącenie i oddzielenie od osoby kochanej (lepsza matka), pogotowie samobójcze Kto komu udziela wsparcia – gdy funkcją symptomu jest pomaganie komuś innemu ( matka w depresji- córka samobójstwo).

NATO - NATO dzisiaj

NATO dzisiaj jest organizacją zdolną podjąć nowe wyzwania bez przekreślania tradycyjnych zadań, organizacją budującą swą przyszłą rolę na udokumentowanej zdolności do adoptowania się do zmieniających się wymagań bezpieczeństwa.

Żarówki dzisiaj

Nowoczesne żarówki elektryczne mają spiralne włókno z wolframu wewnątrz szklanej bańki. Prąd elektryczny przepływający przez włókno nagrzewa je aż do 2 700° C, to daje mocne, białe światło. Światło emitowane przez lampę mierzy się w lumenach. Stosunek produkowanej ilości świa­tła do...