Dzisiaj jest piątek

Czytaj Dalej

Co to jest mapa?

 

MAPA-rysunek pow.Ziemi lub ciała niebieskiego wykonany na płaszczyźnie w pomniejszeniu,wg.ściśle określonych zasad matematycznych i za pomocą odp.znaków.

POZIOMICA(izohipsa)-linia na mapie utworzona z pkt.o jednakowej wys.n.p.m.

EKSPOZYCJA-polożenie,orientacja stoku względem stron...

Czym jest marketing

Marketing- sposób funkcjonowania firm na rynku, który polega rozpoznawaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb konsumentów w celu osiągnięcia obustronnych korzyści.

Konkurencja- rywalizowanie firm o konsumenta.

Funkcje marketingu: Rozpoznać potrzeby odbiorców;Przygotować odpowiednia formę...

Co to jest produkt?

 

Produkt – dobro materialne lub usługa pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby.

Klasyfikacja produktów ze względu na sposób wykorzystania produktu przez ostatecznego nabywcę: produkty konsumpcyjne; przemysłowe (zaopatrzeniowe).

Klasyfikacja produktów ze względu na sposób ujawniania się korzyści...

Uzasadnij, że "Tango" Stanisława Mrożka jest parodią dramatu rodzinnego.

 

Uzasadnij, że "Tango" Stanisława Mrożka jest parodią dramatu rodzinnego.

Stanisław Mrożek prezentuje w swoim dramacie groteskową wizję świata, pełną błazenady, wyolbrzymienia, form karykaturalnych. Wydarzenia, które prezentuje utwór, składają się na obraz, dzięki któremu "Tango" możemy uznać...

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

Do dzisiaj mówi się, że ludzie, którzy przyjmują ciosy i dary losu z kamienną twarzą cechuje stoicki spokój. Nie, na Cheromei trzeba się memu załamać koniowi, bo jestem z kraju, gdzie widmo nadziei dla mało wiernych serc podobnych snowi.

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Żałuję, ale jestem pewien, że nie potrafił bym tak odważnie wbrew czasom dawać świadectwo prawdzie.

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?

 

Nasz naród znowu przegrał powstanie. Nie utraciliśmy niepodległości, bo tej już od dawna nie było nam dane znać, ale przegraliśmy znacznie więcej - wiarę, tę którą z taką żarliwością...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.  

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

 

Jedną z zalet poezji jest – w moim odczuciu – możliwość jej różnorakiej interpretacji. Każdy człowiek, ze względu na swe...

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

W końcu zdecydował się na realizowanie swoich marzeń o byciu rycerzem, ale w drodze na wojnę ciężko zachorował. Zabytki w tym stylu przetrwały  do  dzisiaj  w  Wenecji   ( w  bazylice  św.

"JEST SIĘ TAKIM JAK MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ JEST"CZŁOWIEK ZDETERMINOWANY CZY WOLNY W LITERATURZE XX WIEKU ?

Chciałoby się powtórzyć za Wisławą Szymborską :"Miał być lepszy od zeszłych naszXX wiek", a okazał się dla wielu pasmem udręki, bólu, utraty wiary w szlachetność i dobroćczłowieka, w możliwość bycie do końca oryginalnym i niepowtarzalnym.

Czy właściwie jest nazwanie wieków średnich „mrokami średniowiecza”?

W rozwoju kultury europejskiej epoce średniowiecza przypadła rola kształtowania postaw nowożytnej kultury, tworzenia jej trwałych wartości w zakresie sztuki, piśmiennictwa, oświaty i uniwersyteckiej myśli naukowej. Średniowiecze w Polsce oznacza przede wszystkim wprowadzenie kultury polskiej w krąg...

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Żałuję, ale jestem pewien, że nie potrafił bym tak odważnie wbrew czasom dawać świadectwo prawdzie.

Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok.

Czym jest szczęście, że stawiamy je jako najważniejszą sprawę w naszym życiu? Według jednych jest to wyzbycie się wszelkich trosk - gdzie nie ma nieszczęścia, tam musi być szczęście. Nie ma stanów pośrednich. Inni zaś twierdzą, że aby być szczęśliwym należy korzystać z uroków życia do...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

 Jedną z zalet poezji jest – w moim odczuciu – możliwość jej różnorakiej interpretacji. Każdy człowiek, ze względu na swe osobiste skłonności, nosi w sobie własną wizję odbioru konkretnych słów poety, a ich odczuwanie uzależnione jest dodatkowo od nastroju, okoliczności, okresu życia...

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?

Nasz naród znowu przegrał powstanie. Nie utraciliśmy niepodległości, bo tej już od dawna nie było nam dane znać, ale przegraliśmy znacznie więcej - wiarę, tę którą z taką żarliwością i zapałem podtrzymywali w podbitym narodzie nasi wieszcze. Ginął duch w ludzie. Wraz ze wspomnieniami po...

„Tragedia jest tam, gdzie jest wybór” – jakie interpretacje tego pojęcia można odnaleźć w literaturze na przestrzeni wieków?

Dramat trudnego wyboru od zarania dziejów towarzyszył człowiekowi w jego zmaganiach ze światem. Problem wolnej woli i związanej z nią możliwości wyboru, będącej jedną z zasadniczych treści człowieczeństwa, często stawał się przedmiotem literackich dyskusji.

 

Na jeden z pierwszych śladów...