Księżyc wczoraj i dziś

Księżyc, nasz nieodłączny towarzysz kosmiczny, ma około 4 razy mniejszą średnicę od Ziemi i w porównaniu z nią jest aż 81 razy lżejszy. Obiega naszą planetę raz na około 27,3 dnia, poruszając się dokoła niej w średniej odległości 384 tys. km. Nie jest to jednak ścisłe określenie, w...

Portrety kochanków dawniej i dziś.

Portrety kochanków dawniej i dziś.

Miłość to wartość, która towarzyszy ludzkiemu życiu od najdawniejszych czasów. Nikt tak naprawdę nie poznał tego uczucia, dlatego nie wymyślono jeszcze jednoznacznej definicji miłości. Nie wiadomo też, jak dochodzi do narodzin tego uczucia miedzy dwójką obcych...

Dramat polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach.  

Dramat polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach.

 

Pewien dziennikarz, który zwiedził cały świat, powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że w każdym kraju, w którym był spotkał Polaków. Są oni na wszystkich kontynentach, pod kołem polarnym i w amazońskiej dżungli, w...

Masaż wczoraj i dziś. (Notatki)

Masaż wczoraj i dziś. Każdy kto w pracy terapeutycznej styka się lub stosuje w terapii masaż, zdaje sobie sprawy jakim fenomenem jest dotyk, w tym przypadku jego usankcjonowana forma dająca możliwości profilaktyki zdrowia, usprawniania oraz leczenia. W masażu posługujemy się wieloma terminami, jest wiele określeń i samych metod. Obecnie udokumentowanych jest około 30 metod masażu bądź metod profilaktyczno-terapeutycznych, w których masaż jest jednym z elementów. Wśród ...

Czy socjalizm dziś jest możliwy?

Czy socjalizm dziś jest możliwy? Socjalizm (łac.societas - wspólnota) ?w najprostszym tłumaczeniu jest to wieloznaczne pojęcie, odnoszące się do prób zmniejszenia nierówności społecznych i upowszechnienia świadczeń socjalnych, lub poddania gospodarki kontroli społecznej (poprzez instytucje państwowe, samorządowe, korporacyjne lub spółdzielcze). Częścią wspólną wszystkich odmian socjalizmu jest (częściowe lub całkowite) odrzucenie idei kapitalistycznego wolnego ...

Czy idee pedagogiczne, zawarta w 6 cytatach Korczaka są dziś aktualne?

Temat: Czy idee pedagogiczne, zawarta w 6 cytatach Korczaka są dziś aktualne? Cytat 1: ?Nie ma dzieci ? są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczeń, innych popędach, inne grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy.? Cytat 2: ?Jeśli podzielić ludzkość na dorosłych i dzieci, a życie na dzieciństwo i dojrzałość, to tego dziecka na świecie i w życiu jest bardzo dużo. Tylko zapatrzeni we własną walkę, własną troskę nie dostrzegamy go, jak dawniej nie ...

Jakie wartości epoki Oświecenia przetrwały do dziś, a jakie okazały się pozorne

Epoka oświecenia w Europie przypada na wiek XVII, a jego rozkwit obejmuje wiek XVIII. Okres ten nazwano Oświeceniem, ponieważ przywiązywał on ogromną wagę do siły rozumu, jako światła i człowieka rozjaśniającego drogi poznania świata i człowieka. Epoka ta jest także zwana "wiekiem filozofów "...

Kulturotwórcza rola antyku (dawniej i dziś)

Starożytna Grecja i Rzym, jej dokonania kulturowe, historyczne i cywilizacyjne wpłynęły na rozwój całej Europy. Wiele kolejnych epok literackich sięgało po dawno wypróbowane wzory nazwane później klasycznymi. Korzystano nie tylko z tematów, motywów, toposów, ale także z utrwalonych już gatunków...

Klimat kiedyś i dziś

 

Klimat na świecie ciągle się zmienia. Zmieniał się okresowo, często w sposób zasadniczy, przez cały czas istnienia naszej planety i to zarówno przed, jak i po pojawieniu się na niej człowieka. Zmiany te wahały się od nieznacznych fluktuacji, odnotowanych w okresie, gdy prowadzono już badania...

W jaki sposób sprawuje się dziś sakrament bierzmowania

„Dlatego też, aby odnowienie obrzędów bierzmowania objęło także samą istotę obrzędu sakramentalnego naszą najwyższą powagą apostolską postanawiamy, by w przyszłości w Kościele łacińskim zachowano następującą zasadę: sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole...

Państwo a społeczeństwo – znaczenie pojęć wczoraj i dziś

Państwo jest to wyodrębnione terytorium , zamieszkiwane przez ludność i mającerząd sprawujący władzę zwierzchnią. Przynależność do państwa jest sformalizowana i powstaje przez nabycie obywatelstwa. Państwo jest podstawową forma, organizacji życia politycznego społeczeństwa narodowego.

Przez...

Przemoc a rewolucje wczoraj i dziś

Synonimy:

Przewrót, Pucz, Rebelia, Insurekcja, Rokosz, Powstanie, Bunt ,Rewolta, Zamach,

Cechy rewolucji:

Założenie zmiany na lepsze – idea postępu

Chęć zmiany porządku\ stanu rzeczy

Duży zasięg\ masowość\ objęcie jak największego obszaru

Ideologia\ świadomość społeczna = obiektywne...

Jak dziś rozumieć politykę administracyjną?

- „Polityka jest to aprobowany przez organy państwowe i samorządowe system pozaprawnych i postulatywnych wypowiedzi o tym, gdzie, kiedy i jak korzystać z materialnych i organizacyjnych możliwości państwa i samorządów terytorialnych.”

- Politykę można rozumieć jako wiedzę i umiejętność, polegającą...

BAKÓW, Bacàu (dziś Rumunia)

Bpstwo hist, w Mołdawii należące w okresie od końca XVI do końca XVIII w. do pol. organizacji kościelnej.

1. Początki i dzieje — Istniejące od XIV w. na terenie Mołdawii bpstwa łac. w Serecie i w —> Arges upadły w 1. poł. XVI w. Mołdawia pod względem polit, została uzależniona od Turcji, pod...

GAUDENTES FESTUM COLIMUS, Dziś radośnie wysławiamy

Anonimowy hymn w godzinie czytań tekstów wspólnycho —» dziewicach ( I I ) , powstały ok. XVI w., w LH od1971; wysławia wierność i czystość dziewic, które poszły zaChrystusem; jego samego nazywa lilią czystości, królem dziewic,stróżem miłości i pełnią miłosierdzia; zawiera prośbę,aby Chrystus...

Chrzest dzieci dawniej a dziś

W społeczeństwach chrześcijańskich chrzest był elementem wprowadzającym dziecko do społeczności wiernych. Jego tradycja sięga czasów apostolskich, a w II wieku znajdujemy bezpośrednie poświadczenie tego zwyczaju. Od V wieku praktyka ta stała się powszechna i obowiązująca, a następnie począwszy od tego momentu, niejednokrotnie podważano ją i krytykowano. Pomimo tego naukę, jaka związana jest z praktyką chrztu jak i ją samą wielokrotnie broniło i potwierdzało wielu ...

Prawo wczoraj i dziś

Każda wspólnota ludzka stara się mieć reguły i wzorce pomagające ludziom współżyć i utrzymywać porządek; określony system wartości, niezbędny do budowy życia społecznego; przepisy, które określałyby jakie postawy i zachowania są akceptowane, a jakie nie; normy będące spoiwem każdej wspólnoty ludzkiej, porządkujące życie społeczne, zapewniające ludziom poczucie ładu i bezpieczeństwa. W większości krajów we współczesnym świecie zasady te spisane są jako ?

Unia Europejska- wczoraj, dziś i jutro

Początkiem dzisiejsze Unii Europejskiej była Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS). Wspólnota ta została powołana w 1951 roku, ej celem było utworzenie wspólnego (ogólno europejskiego) rynku węgla i stali. Miało tak się stać po przez zniesienie ceł importowych, eksportowych oraz ograniczenie ilości przepływu towarów objętych postanowieniem traktatu. W 1957 roku powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejska Wspólnotę Energii Atomowej. W ...