Dziobem i pazurem

Czytaj Dalej

Łapy i pazury u zwierząt

Pazury leniwca są powiększone i mają postać dużych haków, które zamykają się dookoła gałęzi, kiedy leniwiec z niej zwisa. ■ Samiec dziobaka posiada na kończy­nach tylnych kolce jadowe. Pusty w środ­ku pazur jest połączony z gruczołem jado­wym na udzie.

Dzioby ptaków

Warzęcha, na przykład, żeruje brodząc w płytkiej wodzie i wymachując na boki zanurzonym w wo­dzie dziobem. Niektóre gatunki rybożerne, na przykład tracz długodzioby, także mają dzioby zakończone hako­wato, a na bokach szczęk ząbkowate wyrostki.

CHOROBA KOCIEGO PAZURA

Etiologia: dotychczas nie znana, być może różna, podejrzewa się mykobakterie, chlamy-die i wirusy opryszczkL

Patogeneza i obraz kliniczny. W miejscu wprowadzenia zarazka zwykle rozwija się pierwotna zmiana skórna w postaci grudki z pęcherzykiem lub strupkiem, bolesna przy dotyku. Tworzą ją nacieki zapalne...

DZIÓB

Kształt dzioba bywa różny, co związanejest z rodzajem pokarmu i sposobem jegopobierania.

Dziób lemiesza

Najdalej wysunięta do przoduczęść lemiesza, posiadająca od spodu zgrubienie(zapas materiału) w celu regeneracji. D.l.ułatwia szybkie zagłębianie się pługa, poprawiajego stateczność oraz zmniejsza opory orki.

Ptaki - MOCNI DZIOBEM

Rząd dzięciołowych (Piciformes) liczy 386 gatunków zróżnicowanych silnie pod względem wielkości i upierzenia.

Zaliczają się do niego: złotki, drżymy, brodacze, tukany. dzięcioły i miodowody. Te ostatnie są mieszkańcami Afryki i odznaczają się tym, że jedzą wosk. Dwa gatunki miodowców...

DZIÓB

Dziób jedynego posiadającego taki twór ssaka, dziobaka, jest podobny do dzioba kaczki, choć znacznie większy, spełnia też podobne funkcje, pozwalając dziobakowi odcedzać pokarm z wody.

Typologia narzędzi schyłkowopaleolitycznych Niżu Europejskiego - Przekłuwacze, wiertniki, pazury

Odrębną grupę stanowią szerokie przekluwacze o szerokich, często podgię-tych na stronę dolną wierzchołkach, najczęściej zwane pazurami.