Zagrożenia dla dzikiej przyrody

Ogromne obszary dzikiej przyro­dy stopniowo kurczą się, co stwarza zagrożenie dla wielu gatunków drapieżników, dla których warun­kiem przetrwania jest dostępność dużych teryto­riów łowieckich.

Dziki bez koralowy

  Wygląd: Krzew średniej wielkości lub duży, 3 (5) m wysokości, z daleko sięgającymi korzeniami, tworzącymi odroślą korzeniowe; w ogóle jest mniejszy i zgrabniejszy od dzikiego bzu czarnego. Uwagi ogólne: Dziki bez koralowy, w przeciwieństwie do bzu czarnego, nie jest gatunkiem synantropijnym.

KRZAK DZIKIEJ RÓŻY. Poezje

KRZAK DZIKIEJ RÓŻY. Szczególną wagę w zbiorze mają: cykl 4 sonetów Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach, jako jeden z doskonalszych przykładów nastrojowej liryki symbolist.

Jan Kochanowski - Satyr albo dziki mąż i Proporzec albo hołd pruski

Od razu poznać, że satyrę tę pisał humanista rozmiłowany w literaturze sta­rożytnej: przemawia tutaj nie wójt ani pleban, jak w Krótkiej rozprawie Reja, tylko półbożek grecki, «Satyralbo dziki mąż», który niby to od wieków zamieszkał w gę­stych borach polskich, ale teraz, wystraszony łoskotem toporów wyrębujących stare drzewa, wybiega z lasu i głośno się skarży na Polaków, którzy są tak ...

Zachowania plemion dzikich w obliczu zawieranych związków

BIBLIOGRAFIA 1) BRONISŁAW MALINOWSKI: ŻYCIE SEKSUALNE DZIKICH. SEKS I STŁUMIENIE W SPOŁECZNOŚCIACH DZIKICH PWN, WARSZAWA 1987 3) COLIN M.

Dzikie mięso

Dzikie mięso - nadmiernie przerośniętetkanki w okolicy wadliwie gojącej się rany;oowodem wytworzenia się dzikiego mięsa sąmartwe tkanki pozostawione w ranie, bądźduża ru c h liw o ść zranionej okolicy ciała i zaburzeniakrążenia krwi w ranie.

SATYR, albo Dziki mąż, poemat polityczno-satyryczny J. Kochanowskiego

SATYR, albo Dziki mąż, poemat polityczno-satyryczny J.

Dziki z Aveyronu

dziki z Aveyronu; chłopiec znale­ziony przez J.

Ślaz dziki

Ślaz dziki wykształca wzniesioną łodygę, osiągającą niekiedy nawet 1 m wysokościoraz rozesłane pędy boczne.

Dziki bez czarny

Dziki bez czarny jest to krzew występujący na całym obszarze Polski w zaroślach,wilgotnych lasach, na nieużytkach i przy domostwach.

Jedwabniki dzikie

Jedwabniki dzikie— nazwa potoczna niektórychgatunków motyli, których gąsieniceżerują swobodnie na równych gatunkach drzewstrefy klimatu tropikalnego, głównie w Indiach,Chinach, Malajach i Afryce; produkowanyprzez nie jedwab ma różne miejscowo nazwy,a w handlu światowym nosi indyjską nazwę„tussah” .

KRÓLIK DZIKI

KRÓLIK DZIKI (Oryctolagus eunieulus) — gryzońz rodziny zającowatych (Leporidae); ubarwienieszare, podbrzusze czysto białe; długośćciała z głową do 45 cm, długość ogona do 6 cm,długość stopy tylnej do 9,5 cm; latem wyrządzadotkliwe szkody w koniczynie, lucernie orazw warzywach; zimą ogryza młode pędy krzewówi drzew niskopiennych oraz korę pni młodychdrzew owocowych i innych liściastych.

Ryzyko wynikające z marketingu manipulowanego lub dzikiego

• Sprzedaż produktów wybrakowanych lub niebezpiecznych,

• Przesadna informacja o produkcie przy pomocy krzykliwego opakowania,

• Uciekanie się do oszukańczych praktyk dotyczących polityki cenowej i dostawy,

• Uciekanie się do technik promocyjnych wykorzystujących impulsywne zachowania nabywcy,

• Reklamy...

Dziki bez koralowy

Wygląd: Krzew ponad trzymetrowej wysokości. Rdzeń w łodydze i gałęziach żół-to-brunatny. Liście nieparzystopierzaste, obustronnie jasnozielone, z 3-7 podłużno--lancetowatymi, piłkowanymi listkami. Zie-lonkawożółte małe kwiaty zebrane są w jajowate lub stożkowate wiechy. Dojrzałe jagody są...

Dziki bez hebd

Wygląd: Roślina zielna, o wysokości 50-200 cm, o odrażającym zapachu. Liście pierzaste z delikatnie piłkowanymi, lancetowatymi listkami; przylistki podobne do liści, lancetowate, piłkowane. Kwiaty małe, białe lub różowo zabarwione, z czerwonymi pylnikami, zebrane w podbaldachy o wielkości 7-10...

Ślaz dziki

Wygląd: Roślina dwu-lub wieloletnia, od 20 do 120 cm wysokości, z płożącymi się łodygami. Liście okrąg-ławe, 5-7-wrębne, na brzegu karbowane. Kwiaty, wyrastające po 2-6 w pachwinach liści, z płatkami korony gęsto orzęsionymi u nasady, są zabarwione na różowo-fioletowo i mają przeważnie 3 ciemne...

Ślaz dziki

 

Wygląd: Roślina dwu lub wieloletnia o łodygach płożących się lub wznoszących, długości do 120 cm. Liście łodygowe o 5-7 głęboko piłkowanych łatkach, górne prawie do nasady dłoniastosiecz-ne. Kwiaty 2,5-4 cm średnicy różowofioletowe z ciemniejszymi paskami, skupione pęczkami w kątach liści...

Tulipan dziki

Wygląd: Roślina wieloletnia, wys. 30-60 cm. Niebieskozielone, wąsko lancetowate lub rów-nowąskie liście, po 3, rzadziej po 4; 1-2 cm szer. i 15-30 cm długie. Kwiaty 4-6 cm dl. jas-krawoźółte, z zewnątrz zielonkawe lub czerwonawe, w czasie słonecznej pogody szeroko otwarte; łatki okwiatu niejednakowej...

GWIDON DZIKI

Wł. Guidone SeWaggio, w Orlandzieszalonym Ariosta młodszy brat Rinalda i krewniak Astolfa. Rozbiwszy się na wybrzeżu Amazonek, walczy z ich dziesięcioma męskimi szermierzami.

Zabija ich wszystkich, ale musi poślubić 10 Amazonek. Z pomocą swej ulubionej żony Alerii i Astolfa rozprasza Amazonki dmąc w...

Dzika promenada

Przestrzeń ogrodowa porośniętanaturalną gęstwiną drzew i krzewów z polanamii z siecią nieregularnych dróg spacerowych orazmiejscami wypoczynku (ławy, proste altany); występujeprzeważnie w sąsiedztwie lub w pobliżu ogrodówrenes. i barok. (XVI-XVIII w.).