Dzikie orchidee

Czytaj Dalej

„DZIKA KACZKA” - IBSEN

 −  podobieństwo losów dzikiej kaczki i Hjalmara (postrzelony przez zło starego Werle, wpada w wodorosty kłamstwa, a na powierzchnię prawdy wyciąga go Gregers), podtrzymywanie życia bez szczęścia, życie kaczki to egzystencja tak samo Hjalmar 2.

Ryzyko wynikające z marketingu manipulowanego lub dzikiego

• Sprzedaż produktów wybrakowanych lub niebezpiecznych,

• Przesadna informacja o produkcie przy pomocy krzykliwego opakowania,

• Uciekanie się do oszukańczych praktyk dotyczących polityki cenowej i dostawy,

• Uciekanie się do technik promocyjnych wykorzystujących impulsywne zachowania nabywcy,

• Reklamy...

Udowodnij, że "Krzak dzikiej róży" J. Kasprowicza i "Deszcz jesienny" L. Staffa to utwory symboliczne

Tomik poetycki Jana Kasprowicza pod tytułem "Krzak dzikiej róży" zapowiadał przełom w twórczości poety. W tomie "Krzak dzikiej róży" poeta zawarł aż cztery sonety pod takim samym tytułem.

Róża dzika

Owoce: Dojrzewające od września owoce dzikiej róży zawierają obok kwasów owocowych, substancji mineralnych, cukrów, garbników i całego szeregu witamin - przede wszystkim obficie witaminę C.

Dziki bez czarny

Uwagi ogólne: Kwiatostany dzikiego bzu smaży się w cieście naleśnikowym i płynnym tłuszczu na pyszne ciasteczka. Zarośla dzikiego bzu dobrze znoszą spaliny i pyły i dlatego uchodzą za „odporne na przemysł".

Dziki bez koralowy

Wygląd: Krzew ponad trzymetrowej wysokości. Rdzeń w łodydze i gałęziach żół-to-brunatny. Liście nieparzystopierzaste, obustronnie jasnozielone, z 3-7 podłużno--lancetowatymi, piłkowanymi listkami. Zie-lonkawożółte małe kwiaty zebrane są w jajowate lub stożkowate wiechy. Dojrzałe jagody są...

Dziki bez hebd

Wygląd: Roślina zielna, o wysokości 50-200 cm, o odrażającym zapachu. Liście pierzaste z delikatnie piłkowanymi, lancetowatymi listkami; przylistki podobne do liści, lancetowate, piłkowane. Kwiaty małe, białe lub różowo zabarwione, z czerwonymi pylnikami, zebrane w podbaldachy o wielkości 7-10...

Dziko rosnące warzywa

Przy zbieraniu dziko rosnących warzyw celowe jest pobieranie ich części po trochu z wielu roślin tak, aby mogły one dalej rosnąć nawet po intensywnym zbiorze li-! Większość dzikich warzyw zbiera się wiosną i wczesnym latem.

Przyrządzanie dziko rosnących warzyw

Przy jarzynach gotowanych z dzikich warzyw, przygotowanych tak jak szpinak, osiąga się pożądaną delikatność i pożywność nie tylko przez mającą dzisiaj nieco popsutą opinię zaprawkę z babcinej kuchni, tylko lepiej i zdrowiej przez drobno zmielony owies. Zboża i dzikie warzywa doskonale się uzupełniają.

Ślaz dziki

Wygląd: Roślina dwu-lub wieloletnia, od 20 do 120 cm wysokości, z płożącymi się łodygami. Liście okrąg-ławe, 5-7-wrębne, na brzegu karbowane. Kwiaty, wyrastające po 2-6 w pachwinach liści, z płatkami korony gęsto orzęsionymi u nasady, są zabarwione na różowo-fioletowo i mają przeważnie 3 ciemne...

Jabłoń dzika

Wśród ozdobnych dzikich jabłoni znajdziemy wiele odmian świetnie nadających się do małych i średnich ogrodów. Z jabłoni dzikiej uzyskano wiele ras jabłoni uprawnych.

Yeti - dziki człowiek w Azji

O swoim odkry­ciu napisał później: „podobno były to ślady wiel­kiego włochatego dzikiego człowieka, jak twierdzili tubylcy, zamieszkującego pokryte wiecznym śnie­giem szczyty gór. Zamieszkujący Himalaje Szerpowie są przeko­nani, że w górach żyje kilka gatunków dzikich ludzi.

Dziki

Przysmak Kiedy człowiek zmienił tryb życia na osiadły, zaczął równocześnie uprawiać zboże i udomawiać niektóre zwierzęta, w tym dzika. W XVIII wieku dziki zostały wprowadzone na kontynent amerykański, gdzie szybko stały się bardzo popu­larne.

Świnie i dziki

Chociaż świnie domowe wydają się być spokojnymi zwierzętami,dzika natura ich przodków przejawia się u osobników, które uciekły i zdziczały. DZIKIE ŚWINIE Świnie należą do rodziny Suidae.

Zagrożenia dla dzikiej przyrody

Ogromne obszary dzikiej przyro­dy stopniowo kurczą się, co stwarza zagrożenie dla wielu gatunków drapieżników, dla których warun­kiem przetrwania jest dostępność dużych teryto­riów łowieckich.

Czym jest dzikie ptactwo?

Na dzikie ptactwo poluje się w celu pozyskania mięsa i dla sportu. Perliczka żyjąca w stanie dzikim w Afryce może być również pta­kiem hodowlanym.

Dzikie psy - kojoty, szakale, likaony, cyjony, dingo, jenoty, psy leśne

Dzikie psowate i ludzie Przedstawiciele wielu gatunków dzikich psowa­tych od dawna byli prześladowani i zabijani przez człowieka dla futra lub jako szkodniki.

Jabłoń dzika

Okres kwitnienia: Od kwietnia do maja, Uwagi ogólne; Dzikie jabłka były spożywam już w czasach kultury budowli na palach, czę go dowodzą archeologiczne znaleziska pes tek, Jabłoń dzika jest przodkiem wielu ra; jabłoni, uprawianych w różnych odmianach Licznym odmianom handlowym, które dawnie były znane i lubiane, dzisiaj grozi prawie zupełne wyginięcie, Zastępują je nowe nisko-pienne, wysokopienne odmiany.

Ślaz dziki

 

Wygląd: Roślina dwu lub wieloletnia o łodygach płożących się lub wznoszących, długości do 120 cm. Liście łodygowe o 5-7 głęboko piłkowanych łatkach, górne prawie do nasady dłoniastosiecz-ne. Kwiaty 2,5-4 cm średnicy różowofioletowe z ciemniejszymi paskami, skupione pęczkami w kątach liści...

Tulipan dziki

Wygląd: Roślina wieloletnia, wys. 30-60 cm. Niebieskozielone, wąsko lancetowate lub rów-nowąskie liście, po 3, rzadziej po 4; 1-2 cm szer. i 15-30 cm długie. Kwiaty 4-6 cm dl. jas-krawoźółte, z zewnątrz zielonkawe lub czerwonawe, w czasie słonecznej pogody szeroko otwarte; łatki okwiatu niejednakowej...