Dziki Zachód

Dziki Zachód

Czytaj Dalej

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji

−  tolerancja religijna zanikała

−  we Francji rozwijała się kultura

−  zapanowała moda na wszystko co francuskie

„DZIKA KACZKA” - IBSEN

 −  podobieństwo losów dzikiej kaczki i Hjalmara (postrzelony przez zło starego Werle, wpada w wodorosty kłamstwa, a na powierzchnię prawdy wyciąga go Gregers), podtrzymywanie życia bez szczęścia, życie kaczki to egzystencja tak samo Hjalmar 2.

„NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN” E. M. REMARQUE

−  wojna jest upiorna

−  odwrócenie systemu wartości

−  to co jest niemoralne, niedopuszczalne, nieetyczne w normalnym świecie, na wojnie jest normalne

Ryzyko wynikające z marketingu manipulowanego lub dzikiego

• Sprzedaż produktów wybrakowanych lub niebezpiecznych,

• Przesadna informacja o produkcie przy pomocy krzykliwego opakowania,

• Uciekanie się do oszukańczych praktyk dotyczących polityki cenowej i dostawy,

• Uciekanie się do technik promocyjnych wykorzystujących impulsywne zachowania nabywcy,

• Reklamy...

Tradycja prawna Zachodu: jej wyodrębnienie i cechy specyficzne

Prawo - przedsięwzięcie mające na celu podporządkowanie ludzkiego zachowania jakimś zasadom; wyznaczanie uprawnień,obowiązków; rozwiązywanie konfliktów; tworzenie płaszczyzn współpracy.

Instytucja - struktura służąca wykonywaniu określonych zadań.

Zasadnicze cechy zachodniej tradycji prawnej...

Apologeci Zachodu

TERTULIAN (II/ III n.e.) – Afryka (Kartagina - urodzony), potem Rzym (działał)

prawnik z wykształcenia, urodzony w rodzinie pogańskiej, przeszedł na chrześcijaństwo, ostatecznie odłączył się od Kościoła i przeszedł do sekty montanistów (nazwa sekty od Montanusa - ruch ascetyczny i mistyczny...

Udowodnij, że "Krzak dzikiej róży" J. Kasprowicza i "Deszcz jesienny" L. Staffa to utwory symboliczne

Tomik poetycki Jana Kasprowicza pod tytułem "Krzak dzikiej róży" zapowiadał przełom w twórczości poety. W tomie "Krzak dzikiej róży" poeta zawarł aż cztery sonety pod takim samym tytułem.

Nauka o stosunkach w krajach Zachodu

Francja:

historia, prawo (Sorbona – kształcenie wyższych urzędników adm. pod opieką rządu), politologia;

od 1962 r. nauka o s.m. we Francji staje się dyscypliną bardziej niezależną, następuje instytucjonalizacja dyscypliny – powstają instytuty specjalizujące się w s.m.;

Ośrodek Polityki Zagr. –...

Kryzys gospodarczy Zachodu - Załamanie się światowego systemu walutowego

Niebezpieczeństwo wystąpienia globalnego kryzysu dostrzegali ekonomiści już w początkach lat sześćdziesiątych. Po zakończeniu II wojny światowej gospodarka amerykańska dysponowała ogromną przewagą produkcyjną, techniczną i technologiczną. Początkowo odpowiadał temu stan rezerw płatniczych oraz...

Kryzys gospodarczy Zachodu - Kryzysy naftowe i recesja lat siedemdziesiątych

Kluczowym elementem rozwoju gospodarczego lat 1950-1970 były niskie ceny energii. Trend ten uległ odwróceniu w latach siedemdziesiątych. Kraje naftowe skoordynowały politykę cenową, powołując na konferencji bagdadz-kiej (10-24 września 1960 r.) Organizację Państw Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)...

Kryzys gospodarczy Zachodu - Integracja europejska 1969 - 1981. Między stagnacją a odnową

Niezwykle istotne znaczenie dla dalszego rozwoju integracji miały postanowienia konferencji szefów państw i rządów Wspólnot Europejskich, obradującej l i 2 grudnia 1969 r. w Hadze. Postanowienia te opierały się na tzw. programie dla Europy opracowanym w czerwcu 1969 r. przez komisarza Wspólnot Europejskich...

Polskie siły zbrojne na zachodzie w II Wojnie Światowej

Polskie Siły Zbrojne (PSZ) na Zachodzie , były to formacje wojskowe tworzone przez polski rząd emigracyjny poza krajem dla konty-nuowania walki zbrojnej przeciw hitlerowskim Niemcom u boku koalicji państw alianckich. PSZ na Zach. składały się z: wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotnictwa z własnym...

Reformacja na zachodzie Europy - PRZYCZYNY REFORMACJI

W latach 1512-1517 obradował V sobór laterański. Podjęto na nim próbę reformy Kościoła, ale zapisane w dokumentach soborowych projekty nie weszły w ogóle w życie. Rok 1517 uważany jest za początek reformacji w dziejach Kościoła zachodniego - łacińskiego. Samo słowo reformacja wskazuje na to, że...

Reformacja na zachodzie Europy - PROTESTANTYZM WE FRANCJI

Kiedy w Niemczech reformacja i wystąpienie Marcina Lutra zmierzało w kierunku wojny domowej z radykalnymi hasłami społecznymi wystąpił w Szwajcarii Ulricht Zwingli. W 1522 r. kiedy Luter był już banitą, ogłosił on 67 tez nowego wyznania wiary - apologeticus architrez. Ulricht Zwingli pod względem...

Reformacja na zachodzie Europy - REFORMACJA W INNYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

Zupełnie inaczej aniżeli we Francji czy w Niemczech przebiegała reformacja w Anglii.Gdzie zachodziły procesy, które miały wpływ na Kościół. Przede wszystkim w Anglii zostały przeprowadzone reformy społeczno-ekonomiczne. Burzyły one dotychczasowy porządek feudalny. Do Anglii dotarły poglądy myślicieli...

NATO i wojskowo - polityczna integracja Zachodu

Wkrótce po zawarciu Paktu Brukselskiego Bevin(szef dyplomacji brytyjskiej) i Bidault zwrócili się do Marshalla z propozycją utworzenia szerszej wspólnoty obronnej państw Europy Zachodniej z udziałem USA.

11 czerwca 1948r. Senat amerykański uchwalił tzw. Rezolucję Arthura Vandenberga. Zezwalała ona na...

Oznaki napięcia na linii Wschód - Zachód w latach 1958 - 1962

-1958 powstanie NASA jako oddzew na Sputnika

-Chruszczow obral sobie za cel zmiane statusu Berlina( formalnie podzielonego na 4 okupantow),proponuje wiec USA ze on przekaze swe prawa do miasta NRD i tego samego oczekuje od innych mocarstw

-08.1959 konferencja w Camp Dawid-pierwsza wizyta glowy ZSRR w Stanach,nie...

Wpływ konfliktu wietnamskiego na opinię publiczną Zachodu i USA

Jeśli chodzi o USA to nie będę się powtarzać. Opinia publiczna była zszokowana kataklizmem i rozmiarem zbrodni dokonywanych w Wietnamie. Nie rozumiano celu obecności wojsk USA w Wietnamie. Chciano powrotu mężów i synów. Relacje telewizyjne były szokujące. Nikt nie chciał wojny. Powstały...

„Współistnienie“ Zachodu i Wschodu w latach 1972 - 1980

Już podczas kampanii wyborczej Nixon zapowiadał że polityka siły jest mało skuteczna i trzeba ją zastąpić pokojowym współzawodnictwem z ZSRR. Mówił, że po erze „konfrontacji nast.…ąpiła era negocjacji”. Było to głównym hasłem Nixona w stosunkach z ZSRR. Zmienił podejście do roli USA w...

Róża dzika

Owoce: Dojrzewające od września owoce dzikiej róży zawierają obok kwasów owocowych, substancji mineralnych, cukrów, garbników i całego szeregu witamin - przede wszystkim obficie witaminę C.