Dzika Przyszłość (serial animowany)

Czytaj Dalej

„DZIKA KACZKA” - IBSEN

 −  podobieństwo losów dzikiej kaczki i Hjalmara (postrzelony przez zło starego Werle, wpada w wodorosty kłamstwa, a na powierzchnię prawdy wyciąga go Gregers), podtrzymywanie życia bez szczęścia, życie kaczki to egzystencja tak samo Hjalmar 2.

Ryzyko wynikające z marketingu manipulowanego lub dzikiego

• Sprzedaż produktów wybrakowanych lub niebezpiecznych,

• Przesadna informacja o produkcie przy pomocy krzykliwego opakowania,

• Uciekanie się do oszukańczych praktyk dotyczących polityki cenowej i dostawy,

• Uciekanie się do technik promocyjnych wykorzystujących impulsywne zachowania nabywcy,

• Reklamy...

Troska o przyszłość kraju w utworach Kochanowskiego

-> hańba Polaków jest tym większa, że pozwolili się oni zawojować narodowi dzikiemu, barbarzyńskiemu, który nie umie budować ani wsi, ani miast, lecz gnieździ się w namiotach.

”Odprawa posłów greckich” - wyrazem troski o przyszłość ojczyzny

„Odprawa...” - pierwszy polski dramat nawiązuje do mitów greckich, występują w nim antyczni bohaterowie a miejscem akcji jest Troja oczekująca rozprawy z Grekami. Niemniej jednak Kochanowski nie ustrzegł się polskiego kolorytu. W utworze występuje wiele szczegółów typowych dla polskiej obyczajowości...

Mesjanistyczna koncepcja przyszłości Polski w Dziadach cz.III (ks.Piotr)

Konrad swoją pychą, nieuzasadnionym poczuciem wyższości zraził do siebie Pana Boga. Stwórca nie zareagował na jego prośby, choć podyktowane były one szlachetnymi motywami. Obdarzył swoją łaską skromnego, niepozornego ks.Piotra, któremu odsłonił tajemnice przyszłości Polski i świata. Wizja...

„Przedwiośnie” pytaniem o przyszłość Polski

„Przedwiośnie” jest utworem charakterze publicystycznym.Autor zajmuje się ówczesnymi problemami Polski:nierównoscia spoleczna,zacofaniem cywilizacyjnym kraju,problemami mniejszosci narodowych,brakiem oświaty itp.Analizuje on drogi rozwo- jowe prowadzące Polskę do lepszej przyszłości. Tymi drogami są...

W jaki sposób pisarze odrodzenia wyrażali swoją troskę o przyszłość ojczyzny

Epoka odrodzenia rozwijała się pod wpływem prądów umysłowych: humanizmu i reformacji. Przeświadczenie, że "nic, co ludzkie", nie może być obce człowiekowi, połączone z dążeniem do ulepszania, modyfikowania istniejącego porządku świata, znalazło swój wyraz także w stosunku człowieka do ojczyzny...

Udowodnij, że "Krzak dzikiej róży" J. Kasprowicza i "Deszcz jesienny" L. Staffa to utwory symboliczne

Tomik poetycki Jana Kasprowicza pod tytułem "Krzak dzikiej róży" zapowiadał przełom w twórczości poety. W tomie "Krzak dzikiej róży" poeta zawarł aż cztery sonety pod takim samym tytułem.

Przyszłość demokracji wg Giovanni Sartoriego i Roberta Dahla

Sartori ( pytanie pierwsze „ wolność od a wolność do „)

Są to 2 ważne sprawy , demokracja bezpośrednia charakteryzowała się wolnością do mówienia- prawdziwy obywatel aktywny jest politycznie

Demokracja pośrednia- to wolność od obywatel nie musi angażować się w życie...

Demokracja współczesna i jej przyszłość według Giovanni Sartoriego

Demokracja współczesna (pośrednia) polega na tym, że obywatele z poszczególnych okręgów wyborczych wybierają swoich przedstawicieli którzy później podejmują decyzje o państwie większością głosów.

ZALETY:

■ wieloetapowy proces podejmowania decyzji

■ demokracja pośrednia prowadzi do polityki jako...

Przyszłość demokracji wg R. Dahla – poliarchia III stopnia(demokracja deliberatywna) – system demokracji, gdzie jest równość!

R.Dahl, demokracje uważał za pewien typ idealny, dla systemów funkcjonujących w rzeczywistości ukuł termin poliarchie. Dla R. Dahla demokracja to niezrealizowana jeszcze nigdy wizja systemu politycznego „ którego członkowie skłonni są traktować się jako wzajemnie równi, kolektywnie suwerenni i wyposażeni...

Demokracja współczesna i jej przyszłość wg Sartoriego

Sartorii. Za plus demokracji współczesnej( bo tak trzeba nazwać demokrację pluralistyczną) uważał on pluralizm polityczny, wieloetapowość procesów decyzyjnych, grę o sumie dodatniej w której to zwycięstwo jednego wiąże się też z „wygraną” części przegranych. Uważał on, iż jednym z warunków...

Ruch niezaangażowania – powstanie, działalność i przyszłość

 

Ruch ten miał na celu nie sprzymierzanie się ani z krajami kapitalistycznymi, ani z socjalistycznymi i poszukiwania własnej, w miarę niezależnej polityki w stosunkach międzynarodowych. Ten wybór pozwalał państwom na działalność antykolonialną i rozwijanie solidarności azjatycko - afrykańskiej z...

Zaufanie i nieufność: „zakłady" na temat przyszłości

Jak wiemy z rozdziału drugiego, wszelkie działania ludzkie są zorientowane ku przyszłości i kształtowane w swoim przebiegu przez antycypacje przyszłości. Skutki naszych obecnych działań zależą w istotnym stopniu od przyszłych i często od nas niezależnych okoliczności. Na okoliczności takie, obok...

Pedagogika rodziny - Mistyka macierzyństwa w przyszłości

Toffler zastanawia się, co się stanie z sensem macierzyństwa, jeśli dziecko będzie można hodować w laboratorium? Rodzenie dzieci zaspokaja potrzeby twórcze kobiet, są one dumne z tego, że mogą rodzić dzieci, ale co się stanie jeżeli potomstwo będzie pochodziło z próbówki? Unicestwi to całą mistykę...

Jak sobie wyobrażam przyszłość polski w zjednoczonej europie?

Moim zdaniem przyszłość polski będzie wyglądać ponuro jeśli nadal Europa będzie się jednoczyć tak jak dzisiaj. W urzędach Unii Europejskiej i urzędach rady Europy jest przerost zatrudnienia i biurokracja. W całej Europie są za wysokiee podatki, które hamują wzrost gospodarczy i dlatego gospodarka...

Uprawa manioku na świecie - Znaczenie Manioku na świecie, zagrożenia i przyszłość

W wielu krajach tropikalnych bulwy manioku jada się nawet trzy razy dziennie. Z codziennym spożywaniem tych bulw wiąże się podstawowy problem, polegający na tym, że większość odmian jest toksyczna. Występują w nich związki cyjanowe, których przyswajanie przy jednoczesnym niedoborze spożywanych...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Przyszłość Morza Bałtyckiego

Mimo wieloletnich wysiłków państw basenu Morza Bałtyckiego stan czystości morza nie poprawił się. Przyczyną tego niepowodzenia był brak rzeczywistych działań na rzecz ochrony środowiska w rejonie zlewiska Bałtyku. Zarówno ciągłe badania, jak też zwalczanie skutków zanieczyszczeń nie mogło dać...

Fizycy na tropie wehikułu czasu - Skok w przyszłość

Równie dziwnym efektem teorii Einsteina, Choć już zakorzenionym w świadomości fizyków i którego istnienie potwierdzono eksperymentalnie, jest możliwość podróży w przyszłość. W poruszającym pojeździe czas biegnie wolniej Podróż z prędkością bliską świetlnej do środka naszej galaktyki i z powrotem...