Dzik (ciągnik jednoosiowy)

Czytaj Dalej

DZIK - okręt podwodny

Dzik (dowódca kmdr Bolesław Romanowski) działał krótko na trasach konwojów do ZSRR, w maju został skierowany na Morze Śródziemne.

DZIK

olbrzymi dzik, postrach mieszkańców podgórza Erymantosu w Arkadii; zob. Dzik kalidoński zob. Gdy idziesz na niedźwiedzia - gotuj łoże, gdy im dzika-mary niedźwiedź może cię poranić, dzik - zabić.

Oznaczenie wytrzymałości granicznej próbek skalnych na jednoosiowe ściskanie i rozciąganie metodą brazylijską

Celem przeprowadzonego ćwiczenia było oznaczenie wytrzymałości granicznej próbek skalnych na jednoosiowe ściskanie i rozciąganie metodą brazylijską. Do przeprowadzenia doświadczenia, wykorzystano cztery walcowe próbki piaskowca bardzo drobnoziarnistegoSZYDŁOWIEC o wymiarach: • I PRÓBA: h1 = 8,43 cm, d1 = 4,17 cm • IIPRÓBA: h2 = 2,1 cm, d2 = 4,18cm h3 = 2,1cm, d3 = 4,18cm h4 = 2,1cm, d4 = 4,18cm I PRÓBA – próba jednoosiowego ściskania. II PRÓBA – próba ...

Ciągnik przegubowy

C. kołowy składający sięz dwuczęściowej ramy, połączonej przegubemo dwóch stopniach swobody, który umożliwiazmniejszenie promienia skrętu c.

Ciągnik przeliczeniowy

Umowny wskaźnikdo określania wyposażenia energet. w mech.siłę pociągową, odpowiadający mocy silnika c.równej 18,4 kW.

Ciągnik rolniczy

Środek transportowy do poruszaniai napędu maszyn i narzędzi rolniczych.C.r. wyposażony jest w podnośnik hydraulicznyi układ zawieszenia narzędzi, służącedo podnoszenia narzędzi zawieszanych wpołożenie transportowe i do opuszczania ich wpołożenie robocze. Wał odbioru mocy umożliwiasprzęganie c. z...

Dzik

Dziki zamieszkujące mało urodzajne lasy wyrządzają szkody na polach przyleśnych.

Stawy jednoosiowe

Staw zawiasowy, w którym ruchy odbywają się wokół osi ustawionej poprzecznie do długiej osi kości.

Staw obrotowy, w którym ruchy obrotowe odbywają się wzdłuż długiej osi koci i są to nawracanie i odwracanie

Staw śrubowy jest odmianą stawu obrotowego, gdy przy obracaniu następuje...