Dzieża

Dzieża

Czytaj Dalej

Poradnie rehabilitacji dla dzieci i mło­dzieży z wadami słuchu

poradnie rehabilitacji dla dzieci i mło­dzieży z wadami słuchu; specjalne placówki prowadzone przez Polski Związek Głuchych przeznaczone dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu (głuchych i niedosłyszących). Zadaniem ich jest udzielanie tym dzieciom i młodzieży pomocy w rehabilitacji i społecznej...