Dziewki

Dziewki

Czytaj Dalej

DZIEWKA

Dawn. córka, panna, dziewczyna, dziewica; (od XVIII w.) przest. służąca na wsi, niezamężna dziewczyna wiejska; dziś: prostytutka, ulicznica.

Soplicy Horeszkowie odmówili dziewkę!

Że mnie, Jackowi, czarną podano polewkę!

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 10, 584-85; zob. Czarny.