Dziewięć Włók

Czytaj Dalej

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.  

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

 

Jedną z zalet poezji jest – w moim odczuciu – możliwość jej różnorakiej interpretacji. Każdy człowiek, ze względu na swe...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

 Jedną z zalet poezji jest – w moim odczuciu – możliwość jej różnorakiej interpretacji. Każdy człowiek, ze względu na swe osobiste skłonności, nosi w sobie własną wizję odbioru konkretnych słów poety, a ich odczuwanie uzależnione jest dodatkowo od nastroju, okoliczności, okresu życia...

Dziewięć sposobów różnicowania proszku do prania

Procter X Gamble produkuje dziewięć marek proszku do prania: Tide. Cheer. Gain, Dash. Bold. Dreft. Ivory Snów. Oxy-dol i Era. Marki te konkurują ze sobą na półkach supermarketów. Moglibyśmy zapytać, dlaczego firma ta wprowadza kilka marek w ramach jednej klasy produktu, zamiast skoncentrować swoje...

DZIEWIĘĆ

Liczba uważana za mistyczną od czasów najdawniejszych. Wg pitagorejczyków człowiek jest pełnym akordem z 8 nut, do których dochodzi jeszcze bóstwo jako dziewiąta; arka Deukaliona błąkała się na falach przez 9 dni, póki nie osiadła na szczycie Parnasu; było 9 Muz; 9 dziewic kapłanek wyroczni galijskiej;...

WŁÓK

Wielka sieć rybacka w kształcie worka, wleczona za statkiem rybackim przy połowie ryb dennych do głębokości ok. czterystu metrów.

WŁÓKA

Śrdw. mazowiecka miara powierzchni gruntu ornego, licząca później 30 morgów, odmienna w różnych czasach i okolicach kraju (włóka chełmińska, litewska itd.), wynosząca ok. 17 hektarów, używana do czasu 2. wojny świat.; zob. Łan; w Małopolsce, na Śląsku i na Podlasiu - dawn. saneczki do przewożenia...

Dziewięć

Jako trzykrotność świętej liczby trzy jest liczbą doskonałości. Dziewięciopiętrowa pagoda uchodziła w Chinach za symbol nieba. W starożytności 9 Muz było personifikacją pełni ludzkich sztuk i nauk. W chrzęść, myśleniu symbolicznym 9 jest między innymi liczbą chórów anielskich.

Dziewięćdziesiąt dziewięć

W chrzęść, przypuszczalnie ze względu na doskonałą liczbę symboliczną dziewięć jest to liczba słowa amen, obliczona wg wartości liczbowej, którą przyporządkowano literom gr.: a (1) + (40) + (8) + (50).

Ilość pereł w różańcu mahometan przypuszczalnie również łączy się z symbolicznym...

Trzydzieści dziewięć artykułów

Zestaw założeń doktrynalnych przyjętych przez Kościół anglikański w roku 1571, które częściowo różnią anglikański stosunek do spraw kontrowersyjnych od Kościoła rzymskokatolickiego oraz od protestantyzmu kontynentalnego.

Artykuły te, które często pozwalają na nieco rozbieżne interpretacje...

WŁOK

WŁOK — ciągnione narzędzie do połowuryb, używane głównie w dużych, źle spuszczalnychniegłębokich stawach, wykonane z tkaniny siecioweji składające się z dwu skrzydeł połączonychw środku płatem tkaniny o drobnych okach.Za pomocą tego narzędzia zagarnia się wyławianeryby.

Włóka

Narzędzie do uprawy uzupełniającej do włókowania, którego zespołem roboczym jest zestaw belek lub obręczy ustawionych poprzecznie do kierunku jazdy