Dziewicze lasy Komi

Dziewicze lasy Komi

Czytaj Dalej

Lasy i gospodarka leśna

Obszary leśne pokrywają 30 % ziemskiej powierzchni lądów. Lasy zajmują najwięcej powierzchni w Ameryce południowej( 46% ) a najmniej ( 18% )w Australii. Wśród krajów najwięcej lasów mają; Surinam ( 91% ) powierzchni , Gujana ( 76% ) Finlandia (68% )

Największe obszary leśne rozmieszczone są na kuli...

Lasy i zarośla twardolistne

CHAPPARAL

Są to niskie, wiecznie zielone zarośla występujące w Ameryce Północnej.

JAŁOWIEC

Jest to iglaste, wiecznie zielone drzewo występujące w Ameryce Północnej, często hodowane z powodu swojej pięknej, zwężającej się ku górze koronie.

FIGI

Figa może występować w formie drzewa lub...

Lasy Polski

Szata roślinna polski typowa jest dla strefy klimatów umiarkowanych, ciepłych. Zróżnicowanie klimatyczne polski spowodowało znaczne, jak na tak niewielki obszar, zróżnicowanie jej szaty roślinnej. W Polsce północno - wschodniej, która ma klimat stosunkowo chłodny i ulegający wpływowi klimatu...

Lasy Równikowe, Pustynie, Sawanny

Lasy Równikowe

Na całej kuli ziemskiej w pobliżu równika występują LASY RÓWNIKOWE.

Występuje w nim wiele gatunków zwierząt np. hipopotamy, goryle, szympanse ,słonie., okapi oraz najbardziej przystosowany do takich warunków lampart. W puszczy w Afryce najwięcej występuje małp. Przy rzekach można...

Produkcja roślinna, chów zwierząt, lasy, komunikacja i transport w Polsce

PRODUKCJA ROŚLINNA:

Znaczenie uprawy zbóż:

-zaspokojenie potrzeb żywnościowych

-znaczenie pastewne

-znaczenie przemysłowe

około 60% gruntów ornych to zboża

PSZENICA: 20% powierzchni gruntów ornych; Uprawa: Żuławy Wiślane, Kujawy, Wielkopolska, Niz Śląska, żyznych glebach Wyż. Lubelskiej i...

Biomy kuli ziemskiej - Lasy liściaste

Lasy liściaste rozciągają się na ogromnym obszarze na południe od strefy tajgi. Spotykamy je również daleko na południe od równika, np. na terytorium Australii i Ameryki Południowej. Rosną wszędzie tam, gdzie panuje łagodny, umiarkowany klimat i znajduje się dostateczna ilość wilgoci. Bardzo trudno...

Błona dziewicza

Wprowadzenie prącia do pochwy w pierwszym stosunku płciowym kobiety prowadzi zazwyczaj do pozbawienia dziewictwa (defloratio), do naddarcia błony dziewiczej, jeżeli nie było w niej otworu większego niż zwykle; łączy się z tym zazwyczaj niewielkie krwawienie.

Lasy iglaste

Lasy szpilkowe, zwane inaczej borami, są największym lądowym zbiorowiskiem roślinnym na świecie. Na półkuli północnej tworzą pasmo o szerokości blisko 1300 km, które rozciąga się prawie dookoła globu. Zimozielone drzewa tego ogromnego obszaru rosną tam, gdzie jest zbyt chłodno, by większość...

Lasy - Typy lasów

Największe i najważniejsze obszary lasów stre­fy umiarkowanej ciągną się pasem w poprzek Ame­ryki Północnej, Europy i Azji, a także na najdalej wysuniętych na południe skrawkach kontynentów półkuli południowej. Występują one w okolicach, gdzie średnie opady deszczu wynoszą w ciągu roku od 75...

Lasy deszczowe

Tropikalne lasy deszczowe są jed­nym z najstarszych i najbogatszych w gatunki środowisk naturalnych naszej planety. Chociaż zajmują zaledwie sześć procent powierzchni Ziemi, są środowiskiem życia ponad polowy wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Lasy deszczowe tworzą głównie szerokolistne...

Lasy namorzynowe

Lasy namorzynowe, nazywane inaczej lasami mangrowymi, są typowymi zespołami roślinnymi spokojnych brzegów tropików i subtropików. Wy­stępujące tam gatunki drzew posiadają unikalną zdolność wytwarzania korzeni, które wystają po­nad słoną lub słonawą wodę. Brzegi południowo-wschodniej Azji mają...

Czym są lasy?

Leśnictwo zajmuje się problemami zarządzania lasami i ich eksplo­atacji. Są to kwestie niezwykle istotne, jako że lasy są jednym z najważniejszych bogactw naturalnych. Musimy je właściwie pielęgnować, by móc czerpać z ich bogactwa teraz i w przyszłości. Obecnie lasy pokrywają około 30%...

Jak chronić lasy?

Las, aby prawidłowo się rozwijał, musi być właś­ciwie pielęgnowany. Sekret polega na tym, by wy­cinać jedynie tyle drzew rocznie, ile w tym samym czasie osiągnie wiek wyciętych. Trzeba więc wy­cinkę starannie planować. Jedną z metod planowej wycinki jest wycięcie wszystkich drzew z danego obszaru...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

 

Zanim człowiek zaczął eksploatować i przekształcać łęgi (łęg oznacza zarówno las łęgowy, jak i nadrzeczną łąkę, a wreszcie płaski obszar nadrzeczny na terasie zalewowej), lasy łęgowe towarzyszyły wszystkim rzekom w Europie Środkowej. Tylko w górach stromość terenu często uniemożliwia...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Dynamika łęgów

 

Zmiany przepływu w rzekach mogą prowadzić zarówno do niewielkich powodzi, jak i do większych. Statystycznie rzecz biorąc, naprawdę duże powodzie zdarzają się mniej więcej raz na dziesięć lat. Zalaniu ulega wówczas cały łęg.

Co to jednak znaczy: cały łęg? Czy w systemie rzecz-no-łęgowym w...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Bóbr i sarna w lesie łęgowym

 

W Europie Środkowej pozostały już tylko mizerne resztki lasów łęgowych w stanie zbliżonym do naturalnego. Dużo ponad 90 łęgów zostało przekształconych lub zniszczonych! Trudno więc sobie wyobrazić, jak wyglądało życie zwierząt w tych „dżunglach" strefy klimatu umiarkowanego, zanim wtrącił...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Osuszanie torfowisk i podmokłych łąk

 

Osuszanie terenów podmokłych pod użytki rolne uważano w ubiegłym wieku za wielkie wyzwanie. W nich tkwiły bowiem ostatnie rezerwy ziemi dla ludności, która z trudem mogła się wyżywić, a cóż dopiero wyprodukować nadwyżki żywności. Dobre, żyzne gleby ulegały wyjałowieniu wskutek niedostatecznego...

Dziewicze poczęcie Jezusa

Akt, podczas którego Najświętsza Maryja Panna poczęła Jezusa mocą Ducha Świętego i bez udziału ludzkiego ojca.

Opierając się na Ewangeliach (Mt 1, 18-25; Łk 1, 26-38), chrześcijańska tradycja oraz zwyczajna nauka Kościoła zgadzały się co do tego, że Jezus w ten sposób został poczęty;...

Dziewicze porodzenie

Mity te jednak różnią się całkowicie od opowiadania o dziewiczym poczęciu Jezusa, którego opis znajduje się w Ewangeliach dzieciństwa św. dziewicze poczęcie Jezusa.

Funkcja oddechowa chorych po komi-surotomii mitralnej

funkcja oddechowa chorych po komisurotomii mitralnej; zależy od efektyw­ności zabiegu. Poprawa hemodynamiki krążenia płucnego, polegająca na zmniejszeniu się zastoju i obniżeniu ciśnienia w krążeniu płucnym, wyraża się w czynności wentylacyjnej zmniej­szeniem oporów elastycznych, pracy...