Dziewictwo

Dziewictwo

Czytaj Dalej

DZIEWICTWO MARYI

ma ścisły związek z tajemnicą ludzkiego zbawienia — ujawnia całkowitą jego darmowość i stanowi w pewnym sensie typ postawy otwartej na jego przyjęcie; ponadto jest ono prototypem Kościoła, który podobnie jak Maryja swój rozwój zawdzięcza nie ludzkiej potędze, lecz czystej wierze, zaufaniu i całkowitemu oddaniu się Bogu; w życiu Maryi ujawniła się ścisła łączność dziewictwa jako postawy i jako przywileju.

DZIEWICTWO

w NT były czyny i słowa Jezusa, który narodził się z Dziewicy (-*• dziewictwo Maryi) i taki stan życia wybrał dla siebie. 7,3), narodzonego z Dziewicy (-» dziewictwo Maryi); w d.

Dziewictwo

Od czasów wczesnego Kościoła grupy mężczyzn i kobiet praktykowały życie w konsekrowanym dziewictwie, naśladowaniu Chrystusa, realizowaniu w życiu nieustannej modlitwy, w służbie potrzebującym i w takim postępowaniu, żeby mogli być znakami ostatecznego Bożego królestwa (zob.