Dziewice konsekrowane

Dziewice konsekrowane

Czytaj Dalej

Świtezianka dziewica

Rozród: pierwsze świtezianki dziewice pojawiają się w ciepłe dni już pod koniec kwietnia, a w sierpniu lub wrześniu znikają ostatnie z nich.

DZIEWICA

Dziewiczy wianek dziewictwo; symbolizujący je niegdyś wianek z ruty. Dziewiczy wieczór przyjęcie urządzone dla koleżanek przez pannę młodą w przeddzień ślubu, gdy, zwł.

MODLITWA DZIEWICY

Fr. La Priere d'une vierge, utwór na fortepian (wyd. Warszawa 1856) Tekli Bądarzewskiej-Baranowskiej (1834-61), prosty i sentymentalny, który zrobił niesłychaną karierę na całym świecie w 2. poł. XIX w. 80 nakładów zagranicznych, m.in. w Anglii, Francji, Niemczech, Włoszech, Australii, w różnych...

DZIEWICA

Osoba żyjąca indywidualnie lub wspólnotowo w dziewictwie na mocy ślubów lub przyrzeczeń prywatnych albo publicznych (profesja zakonna).

DZIEWICA - DZIEJE

55); początkowo składały przyrzeczenia prywatne wobec władzy kośc, na co wskazują sankcje karne (naruszenie dziewictwa karano wykluczeniem z Kościoła), a w niektórych Kościołach (np. 31 V 1970 Ordo consecrationis virginum pod kątem potrzeb osób żyjących w dziewictwie we wspólnotach zak.

DZIEWICA - KULT

na święto Agnieszki (Me exspecta-verunt) było męczeństwo, z wyjątkiem ewangelii o oczekiwaniu na przyjście Chrystusa-Oblubieńca i wejściu z nim na gody (Mt 25,1-13) oraz śpiewów o zaślubinach, a na jej oktawę (Vultum tuum) niemal wyłącznie dziewictwo (Ps 44; 2 Kor 10,17-18 i 11,1-2; Mt 13,44-52); tematem na święto Agaty (Gaudeamus) było dziewictwo (Ps 44; Mt 19,3-12), z wyjątkiem śpiewów (Ps 45; 125) i lekcji (1 Kor 1,26-31) o męczeństwie, a na ...

DZIEWICA - IKONOGRAFIA

, w którym wśród drzew i kwiatów „zamkniętego ogrodu" (symbolizującego -» dziewictwo) Maryi z Dzieciątkiem Jezus towarzyszą d.

Liturgia darów uprzednio konsekrowanych

Stąd właśnie pochodzi niefortunne określenie: missa praesanctificatorum (“msza darów uprzednio konsekrowanych”). W obrządku łacińskim liturgię darów uprzednio konsekrowanych odprawia się tylko w Wielki Piątek.

Ryboradka dziewica

Ephoron (Polymitarcis) virgo (Ol.), rodzina Polymitarcidae — ryboradkowate. Długość przedniego skrzydła samca 12 mm, samicy 15 mm. Lata w sierpniu i na początku września, często licznie nad brzegami większych, rzek nizinnych. Larwy żyją w mulistym i piaszczystym dnie.

Świtezianka dziewica

Świtezianka dziewica występuje pospolicie w całej Europie.

Niezdarka dziewica

Saga pedo (Pall.), rodzina Sagidae — niezdarkowate. Należy do największych środkowoeuropejskich pasikoników, samica osiąga długość aż 70 mm. Występuje tylko miejscami na bardzo depłych i nasłonecznionych stanowiskach. W warunkach środkowoeuropejskich występują tylko nieuskrzydlone samice, które...