JEZIORO BODEŃSKIE, powieść S. Dygata

, o budzeniu sumień rodaków - i z ulgą dowiaduje się, że prawdziwa ucieczka jest niemożliwa. 1956 z przedm. VOGLER Powieść w masce, w: Z notatek przemytnika, W.

Wody stojące - Jeziora

Ponieważ latem woda w rzekach zwykle jest chłodniejsza niż na powierzchni jezior, woda rzeczna może się mieszać z jezior tylko częściowo, gdyż jako zimniejsza opada w dół, do strefy o takiej samej temperaturze i w tej strefie się rozchodzi.

Wody stojące - Słone jeziora śródlądowe

Bliski jego krewniak, czerwonak mały (iPhoeniconaias minor), tworzący wielomilionowe stada nad słonymi jeziorami wschodnioafrykańskiego rowu tektonicznego, ma tak delikatne blaszki, że z bogatej w związki sodu, zawiesistej wody może nimi odcedzać nawet mikroskopijne sinice (Spirulina).

Z wody na ląd - Zalądowienie jezior

Za nimi, w strefie, w której nie zachodzi już całkowita wymiana wody z jeziorem, zaczyna się obszar postępujących procesów glebotwórczych, uwalniających coraz większe ilości kwasów humusowych.

Zbiorniki retencyjne i jeziora zaporowe

Jeśli myśliwi nie wycofają się z akwenów o znaczeniu międzynarodowym, jeśli wędkarze nie będą się trzymać z dala od terenów lęgowych rzadkich ptaków wodnych, jeśli wędrowcy będą przechodzili w okresie lęgu i pierzenia się ptactwa przez obrzeżone trzciną brzegi, a ...

DZIEWICA

Dziewica z Saragossy Augustyna, której bohaterstwo w obronie Saragossy (nad rzeką Ebro, w Hiszpanii) przed Francuzami w 1808-09 wysławiał Byron w poemacie Childe Harold, 1, 54-6, zob.

JEZIORO

Gelcer; temat z różnych legend o dziewczynie zaklętej w ptaka; jedno z arcydzieł baletu XIX w. Złotą Świątynię, tak nazwaną od pozłacanej kopuły, przebud.

MODLITWA DZIEWICY

Warszawa 1856) Tekli Bądarzewskiej-Baranowskiej (1834-61), prosty i sentymentalny, który zrobił niesłychaną karierę na całym świecie w 2. 80 nakładów zagranicznych, m.

Angielscy Poeci Jezior - William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge

W młodości jego charakter cechował się bezpośredniością w obcowaniu z naturą, fizycznym odczuwaniem drzew, gór, strumieni, podczas gdy od tego czasu jego idea natury została pogłębiona dzięki kontaktom z ludźmi i powiązana z szerszym rozumieniem świata: (.

Z TAMTEJ STRONY JEZIORA

Z tamtej strony jeziora Stoi lipka zielona, A na tej lipie, a na tej zielonej, Trzej ptaszkowie siadąją.

DZIEWICA

Osoba żyjąca indywidualnie lub wspólnotowo w dziewictwie na mocy ślubów lub przyrzeczeń prywatnych albo publicznych (profesja zakonna).

DZIEWICA - DZIEJE

wpisywano w katalogi Kościoła lokalnego wśród osób uprawnionych do specjalnych modlitw wstawienniczych i korzystania z ewentualnej pomocy materialnej, choć nadal żyły one w rodzinach, zachowując własność prywatną i utrzymując kontakty towarzyskie; ostatecznie stworzono specjalny stan, do którego wchodziło się przez przyrzeczenie ...

DZIEWICA - KULT

na święto Agnieszki (Me exspecta-verunt) było męczeństwo, z wyjątkiem ewangelii o oczekiwaniu na przyjście Chrystusa-Oblubieńca i wejściu z nim na gody (Mt 25,1-13) oraz śpiewów o zlubinach, a na jej oktawę (Vultum tuum) niemal wyłącznie dziewictwo (Ps 44; 2 Kor 10,17-18 i 11,1-2; Mt 13,44-52); tematem na święto Agaty (Gaudeamus) było dziewictwo (Ps ...

DZIEWICA - IKONOGRAFIA

kującej rzeszę zbawionych wychodzą na spotkanie Oblubieńca z palącymi się lampami, nierozsądne zaś, które symbolizują pierwszą, odrzuconą oblubienicę — Kościół ST, na zatracenie prowadzi personifikacja Synagogi (-*• Kościół-Synagoga II), a niekiedy szatan (katedra w Bazylei, 1180; katedra ...

Jezioro, staw

Często obrazowo interpretowane jako otwarte yoko ziemi.

Eutrofizacja jezior

Zajmując obniżenia terenu, jeziora w sposób naturalny wypełniają się różnego rodzaju materiałem: jest to materia allochtoniczna znoszona do jeziora ze zlewni czyli cząstki mineralne i fragmenty organizmów, głównie roślin żyjących na obszarze zlewni oraz materia autochtoniczna która składa się ...

Rezerwat „Jezioro Hańcza"

Rezerwat wodno-krajobrazowy „Jezioro Hańcza" utworzono w 1963 na 304 ha, dla ochrony najgłębszego jeziora w Polsce. W jeziorze ryby: sieja, sielawa, stynka; gatunki reliktowe np.

jezioro Wigry

Zajmuje 2,2 tys. Nieregularna linia brzegowa długości około 60 km, z wysokimi brzegami porośniętymi lasami iglastymi. Przez cieśniny i stru­myki Wigry łączą się z 16 innym jeziorami.

Jezioro Gardno

Niewielka wyspa, zwana Kamienną lub Diabelską, jest ścisłym rezerwatem ornitologicznym. część jeziora udostępniono dla surfingu. do jeziora objęte są ochroną częściową.

Jezioro Maltańskie

części jeziora trybuny, hangary, wieża startowa oraz kemping. Z jego wierzchołka rozległa panorama miasta.