Dziewiąte wrota

Dziewiąte wrota

Czytaj Dalej

ROZWÓJ DZIECKA W CZASIE CIĄŻY - Dziewiąty miesiąc ciąży

Pod koniec ciąży wszystkie narządy są już w pełni wykształcone. Na 2 tygodnie przed urodzeniem dziecko przestaje rosnąć. Skóra dziecka jest pokryta mazią płodową. Zachowuje się spokojniej, ponieważ brakuje mu miejsca. Mierzy ok. 50 cm (czasami nawet ponad 55cm) i waży ok. 3 kg (choć zdarzają się...

Wrota albo wnęka wątroby

Wrota albo wnęka wątroby (porta s. Same wrota nie są powleczone otrzewną i dają wolną drogę tworom wchodzącym i wychodzącym z wątroby, położonym w' więzadle wątrobno-dwunastniczym.

WROTA

Patrzy jak cielę (jak wół) na malowane wrota gapi się bezmyślnie, wybałusza gały, patrzy jak kozioł na wodę, jak osioł na aptekę, jak sroka w gnat, jak wrona w kość. Wrota Chałubińskiego zob. Wrota Kaukazu Rostow nad Donem.

Brama, wrota

Staropol. brona, brotna, otwór, najczęściejzamykany, służący do przejazdu, znajdującysię w ogrodzeniu, murze obronnym lub budynku,wraz z ujęciem arch.; także ozdobna budowla z przejazdemdo miasta, dzielnicy lub kompleksu zabudowań.

Ze względu na funkcje rozróżnia się:

1) b.warowną, element...

Ślepe wrota

Kam. płyta w formie drzwi, symbolizującawejście do państwa zmarłych; umieszczana nawsch. ścianie lub we wnętrzu grobowca egip., przedewszystkim —> mastaby; nad ś.w. mogła znajdować sięstela z wizerunkiem, imionami i tytułami zmarłego.

Drzwi, brama, wrota

Podobnie jak most, symbol przejścia z jednej sfery do innej, np. z życia doczesnego do życia pośmiertnego, ze sfery świeckiej do sakralnej itd. Rozpowszechnione jest wyobrażenie bram nieba lub bramy słonecznej, które zaznaczają przejście do sfery pozaziemskiej, boskiej. W wyobrażeniach wielu ludów...

Dziewiąty miesiąc ciąży

W tym miesiącu płód jest mniej ruchliwy niż poprzednio. W 36 tygodniu długość ciemieniowo-siedzeniowa wynosi 35—38 cm, a całkowita 48—51 cm. Waga urodzeniowa — około 3300 g. Chłopcy mają większą wagę. Zależy ona w dużym stopniu od odżywiania matki w czasie ciąży. Powinno ono być takie, aby...

Rozwój dziecka w dziewiątym miesiącu życia

Reprezentatywne umiejętności w 9 miesiącu

•    przemieszczanie się w pozycji „niedźwiadka”

•    wstawanie z klęku obunóż trzymając się podpory

•    chodzenie bokiem krokiem odstawno-dostawnym

W tym okresie rozwojowym dziecko siada z pozycji supinacyjnej -opierając się kolejno na łokciu...