Dziewczyny (album Oxy.gen)

Czytaj Dalej

Osobowość czy sytuacja oraz aktywność czy geny - wyjaśnianie w psychologii.

 

Czemu tak jest, że jabłko pada nie daleko od jabłoni, albo nie chcemy być podobni do rodziców, ale później stwierdzamy, że jesteśmy tacy jak oni? Dlaczego coś jest typowe dla nas, a coś nie jest?

Kształt czaszek morderców jest inny niż u zwyczajnych ludzi ,czy jest dobrym matematykiem czy nie...

Bolesław Leśmian - Dziewczyna

„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze! „O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze! Ni żywej duszy, ni Dziewczyny!

Geny a cechy

NIE DZIEDZICZYMY CECH.

My dziedziczymy pewne predyspozycje. To jest jak dziedziczenie pewnego “szkieletu". A jakie

będą treści to zależy od oddziaływania środowiska.

My możemy dziedziczyć typ układu nerwowego. Określamy go za pomocą 2 procesów:

hamowanie i pobudzanie. Mogą być takie 3 sytuacje:

•...

Geny a nowotwory

Nowotwory powstają głównie wskutek szeregu modyfikacji zachodzących w informacji genetycznej dotyczącej regulacji prawidłowego rozwoju i różnicowania się komórek.

Proces nowotworzenia może być regulowany na dwa sposoby: stymulujący lub hamujący namnażanie i wzrost. Aby powstał nowotwór, muszą...

Geny i białka

"Naukowcy uważali niegdyś, że jeden gen odpowiada jednemu rodzajowi mRNA, czyli jednemu białku (...). Teraz wiadomo, iż każdy gen może być odczytywany kawałkami, które są łączone i cięte, wskutek czego powstają rozmaite typy mRNA(...). "

Jak to w końcu jest z tymi białkami i genami?

Chodzi w nim...

Jak geny decydują o cechach naszego organizmu

Cechy żywego organizmu zależą od znajdującej się w komórkach złożonej mieszaniny wzajemnie reagujących ze sobą składników. Białka odpowiadają za większość komórkowych reakcji chemicznych, więc to właśnie one decydują o cechach organizmu. Jednak białka są wytwarzane dzięki informacji...

PŁEĆ ZALEŻY OD GENÓW, NIE OD CHROMOSOMU

Jest rzeczą powszechnie znaną, że za naszą płeć odpowiedzialny jest chromosom Y, lub jego brak. Na pozór jest to fakt oczywisty i, w gruncie rzeczy, niezbyt interesujący. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy uświadomimy sobie, że za cechy odpowiedzialne są geny lub ich grupy, a chromosom jest tylko...

Screening banku genów czyli identyfikacja odpowiedniego klonu

Gdy zależy nam na wyodrębnieniu pojedynczego , konkretnego genu jakiegoś organizmu to po utworzeniu banku genów tego organizmu i stransformowaniu nim odpowiednich komórek gospodarza należy zidentyfkować klon komórek , w którym znajduje się gen. Przeszukiwanie jest zazwyczaj bardzo pracochłonne.

Testowanie...

Screening banku genów czyli identyfikacja odpowiedniego klonu - METODY HYBRYDYZACYJNE

Stosuje się w przypadku dysponowania sondą molekularną DNową lub RNową homologiczną do poszukiwanej sekwencji w różnym stopniu - niekoniecznie w 100%. Nie jest w tym przypadku wymagana ekspresja sklonowanego genu w komórkach gospodarza.

Hybrydyzacja - powstawanie stabilnych struktur dwuniciowych z...

Screening banku genów czyli identyfikacja odpowiedniego klonu - METODY IMMUNOLOGICZNE

Mogą być stosowane do detekcji każdego białka jeśli tylko możemy uzyskać przeciwciała. Należy jednak pamiętać , że przeciwciała wiążą się jedynie z niewielkimi fragmentami białka - epitopami , które mają charakter przestrzenny. Wymagana jest zatem właściwa konformacja białka przy reakcji...

Screening banku genów czyli identyfikacja odpowiedniego klonu - METODY SELEKCJI BEZPOŚREDNIEJ

Stosowane w przypadku gdy znany jest bezpośredni efekt fenotypowy klonowanego genu - gdy jego ekspresja powoduje zmiany morfologiczne lub fizjologiczne transformowanych komórek. Założeniem tego typu screeningu jest ekspresja klonowanych genów w komórkach gospodarza.

Przykłady :

- Poszukujemy genu...

Kiedy następuje zmiana dziewczyny w kobietę?

Okres dojrzewania u dziewcząt zaznacza się rozwojem piersi i początkiem menstruacji, comiesięcznego krwawienia z wyściółki macicy. Jajniki zaczynają produkować dojrzałe komórki jajowe i wydzielają hormony płciowe - estrogen i progesteron. Oba te wyspecjalizowane hormony finalizują rozwój kobiecych...

Czym są chromosomy, a czym geny?

Chromosomy to długie łańcuchy DNA i białka połączone w substancję zwaną chromatyną. DNA jest ciasno upakowany w jądrze wraz z wiążącymi białkami - histonami, tworząc strukturę nukleosomu. Poszczególne nukleosomy są połączone dodat­kowymi włóknami DNA, tak zwanymi DNA łącz­nikowymi...

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze polskiej

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejomi literaturze polskiej, almanach, wyd. w Warszawie 1848-49 (t.1-2) przez K.W. Wójcickiego. Obok prachist. J. Bartoszewicza,S. Lisowskiego, W.A. Maciejowskiego, kilku szkiców Wójcickiegozawiera utwory lit., m. in. T. Lenartowicza (scena dram.Simara), J...

DZIEWCZYNA

Dziewczyna z mlekiem a. Dziewczyna w kuchni, obraz (1658—60) Vermeera, jedno z wielkich arcydzieł poetyckich malarstwa holenderskiego, AmKerdam, Rijksmus. Dziewczyna z perłą zob.

PASŁA DZIEWCZYNA OWCE

Pasła dziewczyna owce pod borem na murawce.

ATENA, Pallas, Dziewczyna

Jazona w wyprawie po złote runo, - Heraklesa w sławnych pracach, -> Odyseusza w czasie tułaczki; wtedy odkładała oręż i zjawiała się w postaci starego przyjaciela, królewicza-pasterza z symboliczną włócznią w ręku, postawnej niewiasty, biegłej w domowych robotach, bądź dziewczynki z dzbankiem.

GÉNY PAUL SJ

ur. 12 XI 1871 w Nancy, zm. 12 X 1925w Rzymie, neotomista. Po wstąpieniu 1891 do zakonu, przyjął1904 święcenia kapł.; był wykładowcą filozofii w Gemert( H o l a n d i a ) , a od 1910 prof, na G r e g o r i a n um w Rzymie.

G. pozostawał pod wpływem zainicjowanego w Lowaniumprzez D.J. Merciera...

Album

W staroż. Rzymie bielona tablica lub fragmentmuru, na którym podawano do wiadomościogłoszenia; w uniwersytetach w okresie późnegośredniowiecza księga, w której rejestrowano nazwiskaprofesorów, studentów, znakomitych gości; przezanalogię książeczka studencka zw. album amicorum,zawierająca prócz tekstu...

Spór o socjobiologie - na podstawie: "Moralność genu" Edwarda O. Wilsona.

Spór o socjobiologie można w zasadzie nazwać sporem o sensowność istnienia człowieka. Żadna wcześniejsza teoria w tak jasny i logiczny sposób nie tłumaczyła wszystkich zachowań, problemów i w ogóle całej egzystencji człowieka. Zawsze pozostawało, czasem łatwo dostrzegalne a czasem ukryte, pytanie o sens życia, o sens istnienia. Oczywiście teologia, filozofia i socjologia dawały odpowiedzi na te pytania ale nie były one ostateczne, wynikały bardziej z przekonań, wiary ...