Dziewczyny Cheetah: Jeden świat

Czytaj Dalej

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

Zdoła pomóc jednemu czy drugiemu Wysockiemu, nie dźwignie jednak z nędzy tysięcy ludzi w niej pogrążonych. Te rzeczywiste fakty przedstawia jednak pisarz tak, by wyolbrzymić zwycięstwa Polaków a pomniejszyć ich klęski.

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

Czesław Miłosz: “Traktat moralny” - wezwanie do aktywności: “żyjesz tu teraz, hic et nunc, masz jedno życie, jeden punkt, co zdążysz zrobić, to zostanie choćby ktoś inny mógł mieć zdanie” - kreuj swoje życie: “nie jesteś jednak tak bezwolny a choćbyś był jak kamień polny, lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach (.

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Na przykładzie tych dwóch pozycji lekturowych mogę w tej chwili jednoznacznie stwierdzić, że literatura jest zarówno życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, jak i sposobem poszukiwania prawdy o świecie.

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

Mimo, że człowiek ów podchodził do życia bardzo lekko to jednak lubił pracować, cieszył się z plonów własnej pracy, był dobrym patriotą oraz miał pewne zasady (wartości), których nie starał się przekroczyć.

Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów.

Nie czuje on do niej nienawiści, ale wydaje mu się, że powinien poinformować dziewczynę o tym, jak to ich ojcowie polowali w lesie na siebie nawzajem.

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Czy świat można sformułować jednoznacznie? Widzę go tak, jak zapisane jest w wielu starożytnych kosmogoniach – jako nieskończoność, jako pustkę i jako jedność zarazem: dobro i zło, czerń i biel oraz wszystkie barwy tęczy.

BIBLIA - JEDEN Z NAJDAWNIEJSZYCH ZABYTKÓW JĘZYKOWYCH LITERACKICH, RELIGIJNYCH

Biblia:

1.   ukazuje dzieje narodu izraelskiego

2.   zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny

3.  wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary

4.   formułuje nakazy i zakazy moralne Zawiera wiele rodzajów literackich:

•  Epika

1.   poemat opisowy (ks. Rodzaju)

2.   biografia (Ewangelia)

3.  ...

„Żyję na świecie, na którym zło często bywa chwalebnym” – problematyka moralna w Makbecie W. Szekspira

Jednak mimo „żądzy zbrodni”, mimo marzeń o tronie królewskim, Makbet ma chwile wahania, obawia się następstw swego czynu.

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Na przykładzie tych dwóch pozycji lekturowych mogę w tej chwili jednoznacznie stwierdzić, że literatura jest zarówno życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, jak i sposobem poszukiwania prawdy o świecie.

Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...

Jedna z jego dewiz brzmi: "Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych, śmiejmy się z głupich choć i przewielebnych".

„Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem , nikt na świecie nie jest od niej wolny” - uczyń te słowa mottem do literatury wojny i okupacji

Być może jednak dzięki temu , życie ludzkie nabierze tak wielkiej wartości , cierpienie jednak , staje się cierpieniem rzeczywistym.

Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów

Nie czuje on do niej nienawiści, ale wydaje mu się, że powinien poinformować dziewczynę o tym, jak to ich ojcowie polowali w lesie na siebie nawzajem.

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

Czesław Miłosz: “Traktat moralny” - wezwanie do aktywności: “żyjesz tu teraz, hic et nunc, masz jedno życie, jeden punkt, co zdążysz zrobić, to zostanie choćby ktoś inny mógł mieć zdanie” - kreuj swoje życie: “nie jesteś jednak tak bezwolny a choćbyś był jak kamień polny, lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach (.

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

Mimo, że człowiek ów podchodził do życia bardzo lekko to jednak lubił pracować, cieszył się z plonów własnej pracy, był dobrym patriotą oraz miał pewne zasady (wartości), których nie starał się przekroczyć.

„Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

Czesław Miłosz: „Traktat moralny” - wezwanie do aktywności: „żyjesz tu teraz, hic et nunc, masz jedno życie, jeden punkt, co zdążysz zrobić, to zostanie choćby ktoś inny mógł mieć zdanie” - kreuj swoje życie: „nie jesteś jednak tak bezwolny a choćbyś był jak kamień polny, lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach (.

Tadeusz Borowski Zofia Nałkowska Gustaw Herling Grudziński - tropienie zła na świecie.

Jednak dla Grudzińskiego jeszcze większą zbrodnią jest zamach na ludzką moralność. Grudziński również pokazuje, że rzeczywistość łagru można zrozumieć, można odkryć i zdemaskować mechanizmy rządzące nim, jednak nie wolno ich zaakceptować.

Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów

Stereotypy istnieją od początku ludzkości. Uogólniając zachowania ludzkie, nie zastanawiamy się, czy jesteśmy sprawiedliwi, czy nie wyrządzamy przypadkiem komuś krzywdy. Co sprzyja powstawaniu stereotypów:

- kategoryzacja

- niesprawdzenie informacji, przyjmowanie usłyszanych opinii

- lęk przed...

Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi

Krasicki pisząc satyry i stawiając się na stanowisku kpiarza zdaje się akceptować konkretną rzeczywistość, ale jednocześnie wierzyć, że istnieje możliwość jej doskonalenia. Utożsamienie świata bajek wyłącznie z jedną epoką byłoby jednak dużym uproszczeniem nie odzwierciedlającym prawdy.

Wymień gatunki literackie romantyzmu, wymień cechy jednego z nich

Nie chodzi jednak o historyczne udokumentowane fakty, lecz o dotarcie do "prawdy żywej" ukrytejw ludowych podaniach - "legenda ludowa, pieśń gminna to żywy tekst historii, to klucz otwierający tajemnicze szyfry dziejów" (Alina Witkowska).

Oryginalny świat poezji Leśmiana

Bracia stwierdzili, że płacz dziewczyny jest symbolem istnienia. Dziewczyna jest metaforą tajemnicy istnienia, którą chcą zgłębić bracia. Sny o dziewczynie były "kłamliwie jawne".